Hva gjør en økonomisjef / finanssjef

Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

I Norge bruker man også tittelen økonomisjef.

Økonomisjefen har det øverste ansvaret for firmaets økonomi, for utarbeiding av budsjetter, resultatoppfølging og kontroll av bedriftens eller organisasjonens forbruk og lønnsomhet. Man skal påse at alle avdelinger holder sine budsjetter og at virksomheten går som planlagt. Opplæring og informasjon til øvrige tilsatte i forbindelse med budsjettering og kontrollrutiner ligger også til økonomisjefens ansvarsområde.

I tillegg til å være leder for en økonomiavdeling og ofte også for firmaets regnskapsavdeling, har man som økonomisjef ofte lederoppgaver og personalansvar.

Utdanning / kompetansekrav - Økonomisjef / Finanssjef

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Økonomisjef / Finanssjef


Jobbmuligheter - Økonomisjef / Finanssjef

 

KarriereStart.no - Temaside Økonomisjef / Finanssjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser Økonomisjef / Finanssjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Økonomisjef / Finanssjef

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner