Hva gjør en selger

Produkter og tjenester selges over alt i privat- og bedriftsmarkedet. Selger er derfor et svært vidt yrkesbegrep som kan ha mange ulike arbeidsformer og arbeidsområder. 

Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. Din hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet, enten markedet er privatpersoner eller private og offentlige virksomheter. Man snakker gjerne om forbrukersalg (b2c - business to customer) eller bedriftssalg (b2b - business to business).

Man kan videre dele salgsjobber inn i to kategorier ut i fra salgets og produktets kompleksitet. Det første vil være volumsalg av standardiserte produkter, som regel fortoner dette seg som en kort og standardisert salgsprosess. Produktet her er ofte ikke av betydelig verdi for kjøperen (men kan også være det slik som når en bilforretning selger en ny bil til en privatperson). Dette er av typen produkter som man ofte forbinder med selgere.


Den andre kategorien for salgsjobber er det vi kaller for avanserte salgsjobber. Salgsjobber i denne kategorien krever som regel en betydelig kompetanse i møtet med kunden, og selgeren har kanskje ingeniør- eller spesialist-tittel slik som salgsingeniør, salgsspesialist, key account manager og lignende. Eksempler på denne typen salgsjobber kan være når et selskap skal kjøpe inn en hel bilpark og tar i mot tilbud i form av anbud (hvor mange ulike selskaper presenterer skriftlige tilbud ut i fra en kravspesifikasjon). En selger på denne type prosjekter jobber ofte i prosjektteam med spesialister innen flere fagområder. Jobben krever gode analytiske ferdigheter, man må kunne jobbe frem løsninger i samarbeid med kunden og ofte opptre som en rådgiver i salgsprosessen. En selger på dette nivået må også inneha gode skriftlige kommunikasjonsevner i arbeidet med å legge frem skriftlige tilbud og anbud.

Personlige egenskaper - Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider

En selger må like å ha kontakt med andre mennesker og være en sosial og relasjonsbyggende person. Man bør også ha en interesse og bred kunnskap om feltet man jobber innenfor, og man bør like å formidle informasjon og veiledning til kunden.


I selgeryrket er det alltid en fordel å ha en jevnt godt humør og alltid ha et smil på lur.

Utdanning / kompetansekrav - Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider

Det er ingen krav til formell utdanning for å kunne jobbe som selger.

De viktigste kvalifikasjonene er inngående kjennskap til produktene og bransjen man jobber innen, samt riktige personlig egenskaper. Det finnes allikevel flere utdannelsestilbud som kan gi et godt grunnlag for en selgerkarriere og som kan gi gode muligheter for avansement til lederstillinger. 
 
Fagbrev i salgsfaget kan man ta i løpet av fire år på videregående skole. Utdanningsforløpet her er Vg1 Service- og samferdsel, Vg2 salg, service og sikkerhet, etterfulgt av to års opplæringspraksis i bedrift.
 
Etter- og videreutdanningsmulighetene er mange innen salgsfaget. Mange høyskoler har en rekke studietilbud innen salg, og mange bedrifter har gode interne utdanning- og opplæringsprogram.  
 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider


Jobbmuligheter - Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider

Produkter og tjenester selges over alt i privat- og bedriftsmarkedet, og salg er et av de yrkene som sysselsetter flest personer i Norge. Jobbmulighetene er derfor svært gode etter endt utdanning, og bredden i bransjen gir deg mange valgmuligheter.

I privatmarkedet er detaljhandel og butikk den største sektoren, men man kan også jobbe som selger hos agenturer, grossister og i flere ledd av varehandelsindustrien.

Det er ikke uvanlig at selgere som har jobbet noen år i varehandel avanserer videre til lederstillinger, starter egen salgsbedrift eller begynner å jobbe som salgskonsulent for butikkens leverandører.  

 

KarriereStart.no - Temaside Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider

Lønnsnivå - Selger

Lønnsnivået kan variere stor ut fra hvor man jobber, innen hvilken sektor, utdanningsnivå og bransje.

Generelt sett kan man si at lønnsnivået er godt, særlig i høyere stillinger, og mange bedrifter opererer med bonusordninger i tillegg til fast lønn. Med denne lønnsordningen har man muligheter for å tjene svært godt, avhengig av hvor bra man gjør det som selger.


Takk til / Kilder

www.selgerforbundet.no

www.handelogkontor.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner