Hva gjør en forfatter

Forfattere deles vanligvis inn i to hovedgrupper: skjønnlitterære og faglitterære forfattere. Skjønnlitterære forfattere skriver innen sjangere som roman og novelle, skuespill og poesi.

De faglitterære forfatterne skriver ofte på oppdrag om et bestemt emne eller innenfor et bestemt fagområde. Dette kan dreie seg om alt fra biografier og essays til håndbøker og forskjellige lærebøker. Derfor har faglitterære forfattere gjerne en utdanning innenfor det de skriver om eller de er spesialister innenfor et bestemt fagområde. 
 
Arbeidsmetode og skriveprosess kan være svært ulik mellom forfattere.
 
 
 

Personlige egenskaper - Forfatter

Det er ingen konkrete egenskaper som alle forfattere må ha, men generelt vil man måtte ha evnen til å formulere seg skriftlig og evnen til å tenke kreativt og fortellende. Forfattere bør også kunne arbeide tålmodig, systematisk og målrettet, siden skriveprosessen kan være både vanskelig og svært tidkrevende. Forfatteryrket krever stor grad av selvdisiplin og evne til å produsere under et visst tidsrom.

Utdanning / kompetansekrav - Forfatter

Tittelen forfatter er ikke en beskyttet yrkestittel, og alle som skriver kan derfor kalle seg forfattere. Det tilbys imidlertid en del relevante studier ved flere av landets høgskoler og universiteter. Mange velger å studere for eksempel litteraturhistorie for å få et relevant innblikk i litteraturen.

Faglitterære forfattere har ofte en utdannelse innen det fagfeltet de skriver om. Dette kan være absolutt alt av fag, emner og temaer.
 
Siden journalister skriver mye gjennom karrieren er også dette et godt utgangspunkt for å bli forfatter. 
 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Forfatter


Jobbmuligheter - Forfatter

Noen forfattere kan være tilknyttet ett fast forlag og kan ha avtaler om produksjon i samarbeid med disse. Andre forfattere er selvstendige og skriver på egenhånd, og forsøker å få sine verk antatt hos diverse forlag. Når et bokmanuskript er ferdig sender man dette til ett eller flere forlag. Dersom forlaget velger å anta manuskriptet vil forlaget og forfatteren inngå en avtale hvor de deretter jobber videre med prosjektet sammen.


 

KarriereStart.no - Temaside Forfatter

KarriereStart.no - Stillingsannonser Forfatter

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Forfatter

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnsnivå vil variere svært mye ut fra arbeidsmengde, eventuelle ansettelsesforhold og hvor godt bøkene dine selger osv. Det er svært få forfattere som klarer å leve av det de tjener på forfatterskapet, det er derfor vanlig å ha andre jobber i tillegg.

Takk til / Kilder

 

Den norske forfatterforening: www.forfatterforeningen.no
 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: www.nffo.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner