Hva gjør en zoolog

Zoologi er en spesialisering innen biologi. Zoologer kompetanse går ut på dyrenes oppførsel, egenskaper og miljø.

Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.:

Entomologi – læren om insekter (evt. også leddyr)
Herpetologi – læren om krypdyr (evt. også amfibier)
Ichthyologi – læren om fisker
Konchologi eller malakologi – læren om bløtdyr
Mammalogi – læren om pattedyr
Ornitologi – læren om fugler

Vanlige arbeidsoppgaver kan bestå av å gjøre undersøkelser og samle inn prøver gjennom feltarbeid og laboratoriearbeid. Man driver forskning ved å analysere og skrive rapporter om  funnene i undersøkelsene.
 
Mange zoologer driver med forskning i laboratorier på forsøksdyr som rotter og insekter. Andre zoologer arbeider ute i naturen, hvor de for eksempel studerer dyrenes adferdsmønster, parringsritualer og emigrasjonsmønstre.
 
Zoologer samarbeider ofte med andre biologer og annet fagpersonell.

Personlige egenskaper - Zoolog

Zoolog må ha en almen interesse for dyreliv og mangfoldet i naturen. Man bør også være nysgjerrig og like undersøkende arbeid. Arbeid på laboratorium og ute i naturen krever mye tålmodighet. Arbeidet krever også en evne til å jobbe nøyaktig og systematisk og med prosjekter som strekker seg over lange tidsperioder.

Utdanning / kompetansekrav - Zoolog

Siden Zoologi er et felt innen biologien, må man først ta en bachelorgrad i biologi hvor man velger spesialisering innen zoologi. På masternivå finnes det flere typer retninger innen zoologifaget, som for eksempel marin zoologi som omhandler dyrelivet i sjøen. 


Studievalg.no - Relaterte studier til Zoolog


Jobbmuligheter - Zoolog

Zoologer jobber vanligvis med forskning og undervisning ved universiteter og høgskoler, innen offentlig naturforvaltning, dyre- og miljøvernsorganisasjoner, museer og dyrehager. 

 

KarriereStart.no - Temaside Zoolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Zoolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Zoolog

Lønnsnivå - Zoolog

Lønnsnivået vil variere ut fra blant annet arbeidssted, utdanning og ansiennitet. Generelt er det vanlig å tjene mer i privat sektor enn offentlig sektor.

Takk til / Kilder

Norsk Zoologisk Forening: www.zoologi.no

Norsk Biologiforening: www.bio.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner