Hva gjør en astronaut

En romfarer (eller astronaut/kosmonaut) er betegnelsen på en person som reiser utenfor jordas atmosfære (foretar romferd).

Utdanning
For å bli kvalifisert til astronaut-trening stilles det strenge krav til både fysisk og psykisk skikkethet.

Drømmen om å reise ut i rommet kan virke uoppnåelig. Det er den ikke, men å bli astronaut krever mye arbeid og ukuelig pågangsvilje.

Først og fremst er utmerkede karakterer i alle fag en god begynnelse. Dersom du ikke liker naturvitenskapelige fag, spesielt matematikk og fysikk, er neppe astronautyrket noe for deg. Alle astronauter må ha en solid naturvitenskapelig bakgrunn. Biologi, kjemi og fysikk er populære felt. Alle astronauter må være enere i sine felt, og da er god motivasjon en forutsetning.

Det finnes to hovedtyper av astronauter. Ferdsspesialister (Flight Specialists) er piloter og navigatører på romferger og andre romfartøy. Nyttelastspesialister (Payload Specialists) betjener lasten. Det kan være å reparere og vedlikeholde satellitter eller romstasjonen, utføre eksperimenter eller å utføre annet arbeide. Mannskapet settes sammen for hvert oppdrag ut fra hvilke oppgaver som skal utføres. Derfor trengs et bredt utvalg av spesialister.


Utover solid vitenskapelig bakgrunn kreves gode språk- og kommunikasjonsferdigheter. Astronauter må jobbe tett sammen og ofte under press, og derfor er det viktig å uttrykke seg og samarbeide godt. Og man må være i veldig god fysisk form for å takle utfordringene vektløs tilstand byr på.

Aller viktigst er nok evnen til å jobbe fokusert, konsentrert og hardt med alt man foretar seg. Astronautyrket er utrolig krevende, og det er mange karrierevalg som gir mer penger i lønningsposen. Men ingen av de andre gir mulighet til å besøke verdensrommet - enn så lenge.

Føler du at alt dette er egenskaper du har, sammen med en brennende interesse for verdensrommet og romfart, er det bare å følge med når ESA utlyser stillinger til sitt astronautprogram.

Men husk: selv med dagens teknologi er det å være romfarer en risikabel beskjeftigelse. Rent bortsett fra den opplagte ulykkesrisikoen under oppskyting og tilbakevending, er romfarere eksponert for mange farer under oppholdet utenfor atmosfæren.

Utdanning / kompetansekrav - Astronaut

Studievalg.no - Relaterte studier til Astronaut

Jobbmuligheter - Astronaut

 

KarriereStart.no - Temaside Astronaut

KarriereStart.no - Stillingsannonser Astronaut

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Astronaut

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner