Hva gjør en økonomikonsulent

Økonomikonsulenter jobber bed budsjetter, budsjettkontroll og andre oppgaver knyttet til økonomi og administrasjon i bedrifter.

Som økonomikonsulent har man jevn oppfølging og analysering av inntekter og utgifter. Man deltar også i informasjonsarbeid og opplæring av andre ansatte i bedriften eller etaten hvor man jobber. En annen del av yrket er saksbehandling og korrespondanse via brev, e-post og telefon, samt annet administrativt kontorarbeid.
 
Økonomikonsulenten er som regel underlagt økonomisjefen i bedriften.
 

Personlige egenskaper - Økonomikonsulent

Som økonomikonsulent bør man ha en generell interesse og evne for tall og økonomistyring. I tillegg bør man kunne arbeide nøyaktig og målrettet, ofte med langsiktige målsettinger.

Man bør også kunne samarbeide godt med andre, og ha en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
 
Siden mesteparten av arbeidet foregår på data med bruk av diverse regnskaps- og økonomistyringsprogrammer, kreves det også en god del IT-kompetanse. 
 

Utdanning / kompetansekrav - Økonomikonsulent

Utdanningskravene til stillingen som økonomikonsulent avhenger av hva slags bedrift det er aktuelt å jobbe i, og med hvilke områder av økonomien man skal ha ansvar for. 

Mange økonomikonsulenter er utdannet siviløkonomer, og mange har en annen utdanning innen økonomi, administrasjon, regnskap eller revisjon. 
 
Det finnes flere muligheter innen høyere utdanning ved høyskoler og universiteter. Det er også mulig å ta kurs, for eksempel via fjernundervisning, som gir deg den kompetansen som trengs. Jobbmulighetene og ansvarsområdene man vil få avhenger selvfølgelig også av utdanningsnivået.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Økonomikonsulent


Jobbmuligheter - Økonomikonsulent

Det er et økende fokus på kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter, noe som har gjort økonomikompetanse attraktivt i arbeidsmarkedet. 

Man kan arbeide både i privat og offentlig sektor. I større bedrifter er det som regel en økonomiavdeling med flere ansatte. I de mindre bedriftene kan det for eksempel være kun én person som har ansvaret for den daglige økonomiske driften.
 

KarriereStart.no - Temaside Økonomikonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Økonomikonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Økonomikonsulent

Lønnsnivå - Økonomikonsulent

Lønnsnivået vil være avhengig av stilling og hvilken utdanningsbakgrunn man har.

Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter i handelsbransjen har en gjennomsnittlig årslønn på 402.000 kroner. Siviløkonomer i handelsbransjen har en gjennomsnittlig årslønn på 595.200 kroner. (SSB, 2010)

Takk til / Kilder

Finansdepartementet, ung økonomi: www.ungokonomi.no

Econa: www.econa.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner