For å få jobb som analytiker er det vanlig å måtte ha utdanning på universitet- eller høyskolenivå, men det er individuelle krav hos de ulike arbeidsgiverne.

Mange typer utdannelse kan være aktuelt, som for eksempel sosiologi-, finans-, markedsføring, økonomi-, og sivilingeniørstudier.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Analytiker

Hva gjør en Analytiker

Analytiker er et vidt begrep som brukes om analysearbeid innen flere bransjer. En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjonsselskaper.

 
Analytikere kan også arbeide som rådgivere for investorer og aksjekjøpere på børs.
 
Arbeidet består i hovedsak av å samle inn og analysere informasjon for så å presentere et best mulig beslutningsgrunnlag for "kunden". Det kan også innebære inngåelse av nye salgskontrakter, produktutvikling samt markedsanalyser. Da jobber man med analyse av markedet for de produktene selskapet selger. Formålet med analysene er å danne best mulig beslutningsgrunnlag for ledelsen ved reforhandling av eksisterende leveringsavtaler. Analytikeres anbefalinger kan ha direkte konsekvenser for hva selskapet bestemmer seg for å gjøre i markedet.
 
Det er vanlig at nyutdannede starter i analytikerstillinger innen sitt fagfelt. Dette kan gi gode muligheter for videre karriere, siden analytikere arbeider tett sammen med sentrale beslutningstagere i organisasjonen. Dette kan være en svært lærerik erfaring som gir et godt innblikk i hvordan virksomheten fungerer. 
 
 

Personlige egenskaper - Analytiker

Det viktigste er kanskje å ha evnen til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, identifisere hvilken informasjon som må innhentes, finne informasjonen og utføre analyser.

Man må også kunne presentere resultater på en lettforståelig og engasjerende måte.
 
Generelt bør man være interessert i statistikk og tall, og like å arbeide systematisk og analyserende.
 
Man bør også kunne samarbeide med andre og kunne fungere godt i et team som jobber mot et felles mål. 
 

Jobbmuligheter Analytiker

Siden analytikerstillinger som regel besettes av nyansatte, vil jobbmulighetene generelt følge etterspørselen etter nyutdannet arbeidskraft.

Man kan være ansatt i flere avdelinger i både offentlig og privat sektor. 

KarriereStart.no - Temaside Analytiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Analytiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Analytiker

Lønnsnivå - Revisor

Lønnsnivå for en revisor er svært vanskelig å definere, da betingelsene varierer stor mellom ulike sektorer og bransjer.


Nyutdannede starter vanligvis på moderat lønn frem til man har mer arbeidserfaring.

LES OGSÅ: Markedsfører / Markedskoordinator | Yrkesguiden | Yrke Markedsfører / Markedskoordinator

 

Mer informasjon / linker

Norske Finansanalytikeres Forening: www.finansanalytiker.no

 

 YRKESINTERVJU: Business Analyst i Det Norske Veritas

 

Business Analyst i Det Norske Veritas

Kristine jobber som Business Analyst i Det Norske Veritas. Jeg jobber i forretningsområdet Energy, som driver med olje og gass.

Les yrkesintervjuet med Kristine her!

 

 

 

 YRKESINTERVJU: Analytiker i Sparebank 1

 

Analytiker i Sparebank 1

May Camilla jobber som forretningsanalytiker i et av Norges største forsikringsselskaper. Som forretningsanalytiker jobber man tett opp mot ledelsen i selskapet.

Les yrkesintervjuet med May Camilla her!

LES OGSÅ: Bankkonsulent / Kundebehandler (bank) / Kundekonsulent (bank) | Yrkesguiden | Yrke Bankkonsulent

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner