Hva gjør en interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesign handler om å forstå en brukers behov og mål, og designe verktøy som disse kan benytte seg av for å oppnå målene. For å klare dette, er man som interaksjonsdesigner nødt til å ta for seg alle aspekter ved et system, for å lage en så brukervennlig teknologi som mulig.

En interaksjonsdesigner tilpasser et produkts design og tjeneste for optimal brukervennlighet for brukerne.

Samspillet mellom mennesket og maskin er i spesielt fokus, og interaksjonsdesignerens oppgave er å definere produktsatferd, se på forholdet mellom mennesker, mennesker og produkter, mennesker og miljøer, mennesker og tjenester på tvers av mange ulike kontekster.

Mange interaksjonsdesignere studerer brukeratferd og tar designavgjørelser basert på innsamlet data.

Andre tar avgjørelser basert på egenerfaring og kunnskap.

Hovedmålet er å lage teknologi nyttig for en stor gruppe brukere.

I tillegg til å lage produkter og systemer som er lette å bruke, er interaksjonsdesigneren opptatt av å lage design som kan hindre visse uønskede aktiviteter, for eksempel produkter som ikke lar seg hacke, spamme eller andre ulovligheter.

Utfordringer er å lage et produkt som både hindrer uønskede angrep og som er lett å bruke.

Interaksjonsdesigneren sitt arbeid begynner etter at de primære designelementene er på plass. Interaksjonsdesigneren gjør da de ulike konseptene håndgripelige for "alle", ved å gjøre produktene mer intuitive.

Typiske arbeidsoppgaver vil inkludere design, analyse, prototyping og implementering av brukerdesign, interaksjon med bruker, tett dialog med utviklere og produktsjefer og utforming av retningslinjer for brukergrensesnitt.

 

Personlige egenskaper - Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesignere er nødt til å være kreative med øye for design.

Man bør også ha gode kommunikasjonsevner, både i forhold til dialog med kunder og med ledelse.

Man bør like å jobbe i team og på tvers av fagområder, da produktutvikling er en allsidig prosess.

Du bør ha gode kunnskaper innen ulike design- og softwareutviklingsverktøy, for eksempel Adobe InDesign, WPF, Web2.0, .Net, CSS og Adobe Photoshop.

Det er også en fordel å evne å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt.

Da man stadig jobber med frister, er evnen til å fullføre arbeid på tid en god egenskap.

En interaksjonsdesigner bør også klare å tilegne seg nye domener raskt, løse problemer både analytisk og kreativt, kunne visualisere og forenkle kompliserte systemer, samt se se brukeren og hans eller hennes behov og mål.

 

Utdanning / kompetansekrav - Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesign er en ny disiplin som fremdeles er under konstruksjon hva gjelder definisjon i en akademisk setting.

Interaksjonsdesignere kommer fra ulike bakgrunner, men både Norges Kreative Fagskole og Universitetet i Oslo tilbyr egne interaksjonsdesignerlinjer.

Tittelen "interaksjonsdesigner" er foreløpig ikke beskyttet og kan anvendes fritt.

Les mer om studiemuligheter for yrket Interaksjonsdesigner:

 

Jobbmuligheter - Interaksjonsdesigner

En interaksjonsdesigner jobber ofte med nettsider, software og teknologi.

Mange interaksjonsdesignere er tilknyttet konsulentselskaper, eller jobber på frilansbasis.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Interaksjonsdesigner: