Hva gjør en organisasjonskonsulent

En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen.

En organisasjonskonsulent kan også bistå i arbeidet med organisasjonens løpende administrative oppgaver, dvs. delta i organisasjonens daglige drift.

 

Utdanning / kompetansekrav - Organisasjonskonsulent

Konsulenter generelt kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt.

Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Les mer om studiemuligheter for yrket Organisasjonskonsulent:

 

Jobbmuligheter - Organisasjonskonsulent

Les mer om jobbmuligheter for yrket Organisasjonskonsulent:

 

Lønn

Siden stillingene er så ulike, er det vanskelig å anslå noe lønnsnivå. Lønnen vil variere ut fra ansettelsesforhold, utdannelse, fagkompetanse og prosjekter.

Dersom man jobber frilans, kommer inntekten an på mengde oppdrag, og hvilket fagområde man arbeider med.