Hva gjør en idehistoriker

Idehistorie er læren om utviklingen i menneskets måte å forholde seg til verden på. Med dette menes utviklingen i menneskets forestillinger om naturen, andre mennesker og om seg selv opp gjennom historien. 

I følge Store norske leksikon er idéhistorie er en gren av historieforskningen som systematisk studerer de teorier, ideologier eller mentaliteter som gjør seg gjeldende, dominerer eller brytes med hverandre innenfor et samfunn eller en kulturkrets.
 
Faget kan deles inn i politisk, filosofisk, religiøs og litterær idéhistorie avhengig av hvilket område den retter seg mot, men fagets styrke ligger primært i studiet av sammenhenger mellom disse områdene. Idéhistorie er derfor et tverrvitenskapelig fag, med forankring i de humanistiske disiplinene.
 
Det som er forskjellen på idéhistorie og filosofi er det historiske perspektivet. Innen filosofien er man mest opptatt av en påstands sannhetsverdi eller begrunnelse. I idéhistorikeren er man primært opptatt av hva påstanden forteller om den tiden, påstandens mentale og historiske betingelser og de omgivelsene den ble fremsatt i.

Personlige egenskaper - Idehistoriker

Som idehistoriker bør man ha en interesse for filosofi, religion, historie, kunst, litteratur og politikk. Man bør også like å lese og studere tekster, og analysere ideologier og filosofiske betydninger i tekstene. 

Utdanning / kompetansekrav - Idehistoriker

For å bli idéhistoriker må man først ta en treårig bachelorgrad, etterfulgt av en toårig mastergrad i idéhistorie.

Etter mastergraden kan man studere til doktorgrad (PhD) i idehistorie.
 
Man kan også ta pedagogikk dersom man ønsker å undervise i idehistorie.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Idehistoriker


Jobbmuligheter - Idehistoriker

Idehistorikere jobber som regel innen høyere utdanning på høyskole- og universitetsnivå, og innen humanistisk forskning. Mange jobber også i media eller forlagsbransjen.

Utdanningen er såpass allsidig at den kan kvalifisere til en rekke stillinger, avhengig av eventuell spesialisering, kompetanse og arbeidserfaring.

 

KarriereStart.no - Temaside Idehistoriker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Idehistoriker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Idehistoriker

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

 

Ansatte i skoleverket eller det offentlige som har en mastergrad kan ha en årslønn på 400.000 - 500.000 kroner.

 

Takk til / Kilder

 

Akademikerne (Forskerforbundet): www.akademikerne.no
 
Kultur- og idehistorie (bachelor) ved UiO: www.uio.no/studier/program/kulturide/
 
Idehistorie (master) ved UiO: www.uio.no/studier/program/kulturide-master/idehistorie/
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner