Hva gjør en historiker

Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har passert, men som historiker kan du bringe noe av den tilbake.

Kunnskap om hvordan livet har variert i ulike tider og i forskjellige samfunn gjør det lettere å forstå vår tid. Å studere historie er å forstå hvordan verden har blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen. Dramatiske begivenheter som krig og revolusjoner, hverdagslige situasjoner som familieliv og daglig arbeid, gir oss en pekepinn på hvordan og hvorfor vi lever slik vi gjør i dag. Det historiske perspektivet viser hvordan tidligere tanker og forestillinger har innvirkning på oss.

Vanlige arbeidsoppgaver:
- Undervisning
- Veiledning
- Forberedelser
- Utforming av studieemner og oppføring av litteraturlister
- Forskning

Historikere jobber altså med bredt sammensatte arbeidsoppgaver som stiller krav om kunnskap også i forhold til saksbehandling, ledelse, service og publikumsarbeid, informasjonsarbeid og administrasjon.


Personlige egenskaper - Historiker

Som historiker må du ha interesse for historie. Du må også være god til å skrive, og andre historikere vil vurdere din innsats etter kvalitet og originalitet på bøkene og artiklene du har skrevet. Andre stikkord er samfunnsinteresse, analytiske egenskaper, skrive- og leseglede, - og i forhold til historiefaglige forskerstillinger også evne til å jobbe selvstendig og mye. Samtidig er samarbeidsegenskaper en stor fordel, når man ofte jobber sammen på større forskningsprosjekter.

Utdanning / kompetansekrav - Historiker

Fortiden har vært framstilt på ulike måter til ulike tider. Folks syn på hva som er viktig i fortiden har alltid vært preget av hva de har vært opptatt av i sin samtid. Som historiestudent skal du sette deg inn i historieforskningens utvikling. Slik får du forståelse for hvordan ulike historiske oppfatninger har sammenheng med tid og samfunnsforhold. Kritisk behandling av kildene er et grunnleggende krav i historieforskningen. Historie som universitetsfag innebærer også å sette seg inn i hvordan forskningsprosessen foregår. Studiet gir god trening i å analysere og sammenfatte store informasjonsmengder.


Dette er egenskaper som du kan nyttiggjøre deg overalt i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor.

Studievalg.no - Relaterte studier til Historiker


Jobbmuligheter - Historiker

Historikere arbeider i mange ulike bransjer - undervisning og forskning, offentlig administrasjon og forvaltning, museer og arkiver, forlag/medier, non-profitt-interesseorganisasjoner, med mer. Typiske arbeidsoppgaver er generell offentlig administrasjon og økonomiforvaltning, saksbehandling/utredningsarbeid og annet kontoradministrativt arbeid. Mange jobber også med undervisning/opplæring, ledelse/prosjektledelse, analyse/metode, forskning, arkiv-, bibliotek- og informasjonsarbeid.

KarriereStart.no - Temaside Historiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Historiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Historiker

Lønnsnivå - Historiker

Med doktorgrad lønnes man etter statens regulativer. Et vanlig lønnstrinn for en forsker er 60 (som i 2010 tilsvarer 463 000 kroner i året). I departementet er lønnstrinnet tilsvarende.

Mer informasjon / linker

www.forskerforbunde.no

www.ntl.no

www.hifo.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner