Hva gjør en språkkonsulent

En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert. Arbeidet innebærer korrekturlesing, rette opp formelle grammatikk- og skrivefeil. passe på rettskriving, tegnsetting og orddeling.

Mange språkkonsulenter bedriver språkvask og hjelper andre i redaksjonen med formuleringer, ordvalg og språkføring.  Ofte hjelper språkkonsulenten også til med redigering og mer omfattende tekstbearbeiding. Dette for å kvalitetssikre at tekstinnhold er publiseringsklart, det kan være av bokmanuskripter, kataloger og brosjyrer, skilt, menyer eller annonser.

Språkkonsulentens arbeidsområder overensstemmer i stor grad med korrekturleseren, men i tillegg innebærer arbeidet konsulentrelaterte arbeidsoppgaver tilknyttet redaksjonens behov, og oppdragets egenart.

Utdanning / kompetansekrav - Språkkonsulent

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Språkkonsulent


Jobbmuligheter - Språkkonsulent

 

KarriereStart.no - Temaside Språkkonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Språkkonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Språkkonsulent

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner