Hva gjør en korrekturleser

Korrekturleser var yrkestittelen til den som skulle påse at det ikke var feil i det som stod i bøker og aviser.

I disse dager, er den mest brukt i forlagsbransjen, hvor mange benytter frilansere for å korrekturlese artikler, bøker og rapporter.

Den tid trykksaken stod «i sats», var oppgaven å påse at linjene var i riktig rekkefølge, stavefeil og lignende var ryddet ut, språk og rettskrivning var i tråd med gjeldende norm.

Vanligvis ble det trykket et korrektureksemplar, men drevne korrekturlesere gjorde like gjerne jobben speilvendt og opp- ned. Dette for å gjøre rettingen lettere for typografene, der egne korrekturtegn ble skrevet på korrekturarkene (Norsk Standard 899). Disse tegnene benyttes fremdeles i f.eks. forlagskorrektur.

Med de nye skrivemedia, forandret oppgavene seg. Mye overlates til rettskrivingsprogrammer, som retter feilstavinger, men fanger ikke opp underlige formuleringer, manglende ord eller faktafeil.

Yrket er nå på vei ut av avisene. Fra nyttår 2007, ble den siste rene korrekturavdelingen lagt ned (VG). De store forlagene har beholdt korrekturleserne, men for tiden ofte hentet inn som ekstern tjeneste fra frilansere.

 

Utdanning / kompetansekrav - Korrekturleser

Det finnes ingen formelle krav til utdannelse, men de fleste korrekturlesere har tre års videregående utdanning.

I tillegg, har mange språk og litteraturfag fra universitet eller høgskole og høyere grad av språkforståelse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Korrekturleser:

 

Jobbmuligheter - Korrekturleser

Les mer om jobbmuligheter for yrket Korrekturleser:

 

Lønn

Lønnen vil variere ut fra ansettelsesforhold, utdannelse, fagkompetanse og prosjekter.

Dersom man jobber frilans, kommer inntekten an på mengde oppdrag, og hvilket fagområde man arbeider med.