Hva gjør en controller

En controller, også kalt økonomiconsulent, er en økonom som har kontroll samt oversikt over en bedrifts regnskapsmessige aktiviteter. Controlleren driver aktiv lønnsomhetsovervåking, men deltar i tillegg i utvikling og verdiskapning i organisasjonen.

Som controller er du ansvarlig for å sørge for at bokføringen av regnskapet er utført på en så tilfredsstillende måte at man kan være sikker på at bedriftens økonomiske situasjon presenteres korrrekt.

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra type bedrift og dens organisering. Hovedoppgaven er å styre økonomien, men som controller har du også en rekke andre oppgaver. For eksempel økonomisk planlegging, utarbeidelse av regnskap, budsjettering, oppfølging av kundefordringer, intern kontroll, videreutvikling av økonomi og styringsstystemer og analyse av lønnsomhet. Controlleren er dog ikke begrenset til disse oppgavene.

Analyser og økonomisk rådgivning til toppledelsen faller også ofte inn under en controllers arbeidsoppgaver, som oftest når bedriften er involvert i forretningstransaksjoner eller oppkjøp.


Controlleren skal i alle relevante prosesser jobbe som rådgiver, tilrettelegger og forenkler samt pådriver.

Personlige egenskaper - Controller

En controller bør ha gode matematiske kunnskaper. I tillegg bør man ha gode datakunnskaper, fordi store deler av jobben skjer på dataen. Man bør også ha evne til å analysere og være en problemløser, ha en logisk og metodisk tilnærming, god forståelse av forretninger og offentlig politikk, høy grad av nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer. Fordi du kommer til å bli satt i en posisjon hvor du regelmessig må si ”nei” til folk og deretter forklare hvorfor, bør du være tykkhudet og ha god tålmodighet. Du må også tåle å bli utfordret konstant.

Utdanning / kompetansekrav - Controller

For å bli controller kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi, og avhenger litt av hvilken bransje du vil jobbe som controller innenfor. Utdanningen tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter i Norge.

Studievalg.no - Relaterte studier til Controller


Jobbmuligheter controller

Controllers må ha omfattende kunnskap om regnskap og finans, samt kunnskap og erfaring i bransjen de betjener. Opplæring i regnskap og økonomi er avgjørende.


Du kan jobbe i enten offentlig eller privat sektor. Controlleren tilbringer mesteparten av tiden på kontor, og jobber vanligvis i store bedrifter i egen økonomiavdeling.

Som controller er du allerede på toppen av feltet ditt, så videre jobbmuligheter vil innebære bytte av organisasjon til fordel for høyere lønn eller mer prestisje. Det er også muligheter for å bli plukket til å bli økonomisjef eller konsernsjef.

KarriereStart.no - Temaside Controller

KarriereStart.no - Stillingsannonser Controller

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Controller

Lønnsnivå - Controller

Lønn er avhengig av ansiennitet samt utdanning. I tillegg er det forskjeller på sektor: gjennomsnittlig årslønn i privatsektor er kroner 423 864, mens gjennomsnittlig årslønn i kommune er 356 341 kroner. For statlig ansatte ligger årslønn i gjennomsnitt på 400 849 kroner. (Mer informasjon om lønn: http://mininntekt.no/Occupation.asp?ID=1643&Title=Controller)

Takk til / Kilder

 


Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner