Hva gjør en familieterapeut

Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger knyttet til familie- og følelsesliv. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Målsetting er at familien eller individet skal få hjelp gjennom samtaler til å finne løsninger og svar som gir best mening i sitt liv.

Et par som kommer skal vite at terapeuten er en nøytral "tredjepart" som vil lytte og reflektere over det som fortelles, og gjerne forsøke å belyse problemstillingen fra andre og nye vinkler. Terapeuten er ingen "dommer", men en veileder og samtalepartner.

Arbeid med konflikter i parforhold gir helt klart de beste resultater dersom begge to er med til samtale. Likevel hender det at de kommer hver for seg noen ganger.

Personlige egenskaper - Familieterapeut