Hva gjør en regissør

En filmregissør sin oppgave er å fortelle en historie ved hjelp av film. Man skal forberede og styre en filminnspilling, og har også ansvaret for å lede etterarbeidet av det som er filmet. 

Som regissør må man kunne samkjøre og lede alle involverte i en filmstab, samt ha  oversikt over finansielle og praktiske sider av produksjonen. Man må også gi instrukser til skuespillere og andre som er direkte involvert i selve innspillingen av scenene. Dette gjøres også i samarbeid med et produksjonsselskap og/eller en produsent.
 
Andre arbeidsoppgaver innebærer blant annet tolkning av hvordan historien skal fortelles, koordinering av spesialeffekter, valg av filmmusikk, samt klipping og etterproduksjon av filmen.
 

Personlige egenskaper - Regissør

For å jobbe som regissør må man være kreativt anlagt og ha en stor interesse for film. Man må ha evnen til å tolke en tekst videreformidle visjonene til film.

Regissører har ofte ikke ordinære arbeidstider, og man må være forberedt på også å måtte jobbe flere steder. Man må også ha evnen til å planlegge prosjekter og delegere oppgaver til andre medarbeidere.  

Utdanning / kompetansekrav - Regissør

Det finnes ingen formelle krav til utdanning for regissører. Noen har lang utdanning innen film, regi og/eller drama, og andre er selvlærte uten noen formell utdanning  innen film.

Det finnes flere muligheter for å utdanne seg innen filmregi, flerkameraproduksjon, fjernsynsproduksjon og liknende i Norge. Det finnes også mange utdanningsmuligheter i utlandet.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Regissør


Jobbmuligheter - Regissør

De fleste filmregissører i Norge er frilansere, og er avhengig av å skaffe seg prosjekter gjennom kontakter med produsenter og produsentselskaper. Det er vanlig å starte med mindre produksjoner slik som reklamefilmer og tv-produksjoner før man begynner å regissere filmer.


 

KarriereStart.no - Temaside Regissør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Regissør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Regissør

Lønnsnivå - Regissør

Siden man som regel jobber frilans som selvstendig næringsdrivende vil lønnen variere mye ut fra blant annet mengde oppdrag man får, og i hvilket omfang produksjonene har. 

LES OGSÅ: Lyst til å studere litteratur, film og teater? Les dette!

Takk til / Kilder

Norske Filmregissører: www.filmdir.no

Norsk Sceneinstruktørforening: www.nscf.no
 
Norsk Filmforbund: filmforbundet.wordpress.com
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner