Hva gjør en Redaktør

En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har e redaktører for hver avdeling for eksempel nyhetsredakør, økonomiredaktør og kulturredaktør. Disse er ansvarlige for deres redaksjon, og rapporterer til sjefsredaktøren som er ansvarlig for hele organiasjonen.I et forlag har de ofte redaktører for de forskjellige fagområdene for eksempel dokumentaravdelingen eller skjønnlitteraturavdelingen.

Redaktøren er ansvarlig for alt som blir trykket og publisert uavhengig om vedkommende har sett og godkjent.

I arbeidsoppgavene til en redaktør ligger det også ofte adminisistrativt ansvar. Redaktøren fungerer også som et slags bindeledd mellom de medarbeiderne i redaksjonen og styret eller eierne av selskapet.

Personlige egenskaper - Redaktør

Som redaktør er du leder, du må derfor være flink til å lede andre og kunne veilede de ansatte. I tillegg bør du være samfunnsinteressert. Siden redakøren ofte har administrative oppgaver er det heller ingen ulempe å ha kunnskap om økonomi og administrasjon.


Utdanning / kompetansekrav - Redaktør

Du blir ikke utdannet redaktør, det er heller ingen beskyttet tittel, i utgangspunktet kan hvem som helst kan tilegne seg tittelen uansett utdanningsbakgrunn. Ofte har redakøren journalistutdanning i tillegg til flere år på beina som utøvende journalist.

Studievalg.no - Relaterte studier til Redaktør


Jobbmuligheter - Redaktør

Det er begrenset hvor mange redaktører som trengs både i mediebransjen og forlagene, derfor er ikke jobbmarkedet enkelt hvis du har peilet deg inn på at det er akkurat dette du vil bli. Det er sjelden du kan gå inn i denne rollen som nyutdannet, og det kreves i mange tilfeller mye erfaring. Et tips er at du kan starte som journalist. I lokalfjernsyn, avis og radio vil det være enklere å jobbe seg opp mot toppen, og hvis du først har fått mye redaktørerfaring fra en mindre bedrift, vil det gjøre det enklere om du har lyst til å jobbe som redaktør i en større mediebedrift.

KarriereStart.no - Temaside Redaktør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Redaktør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Redaktør

Lønnsnivå - Redaktør

Lønnen for en redaktør varierer veldig. Det kommer an på om du er mellomleder (nyhetsredaktør, kulturredaktør eller sportsredaktør) eller om du er sjefsredakør. Det spørs og i hvor stor organisasjon du jobber. En redaktør i en stor regionalavis eller tabloidavis tjener mer enn en redatør i en lokalavis.


Mer informasjon / linker

Norsk journalistlag www.nj.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner