Hva gjør en forlagskonsulent

Forlagskonsulenter jobber med å vurdere manuskripter for utgivelse. Det kan dreie seg om både skjønnlitteratur og faglitteratur, nye manuskripter eller oversettelser av utenlandske bøker.

Som forlagskonsulent jobber man i tilknytning til et forlag, enten som intern (altså fast ansatt) eller ekstern (innleid) konsulent. Interne forlagskonsulenter har gjerne nær kontakt med- og oppfølging av forfatteren som har manuskriptet til vurdering. Forlagskonsulenten rapporterer skriftlig til forlagsredaktøren om et manuskripts sterke sider og om det egner seg for utgivelse. Yrket forutsetter et bevisst forhold til litteraturen, språksans og evne til å vurdere markedet den aktuelle boken er rettet i mot.

Det finnes ingen spesiell utdannelse for dette yrket, men utdannelse innen språk, filologi, litteratur, pedagogisk, samfunnsvitenskap og historie vil være relevant.

Utdanning / kompetansekrav - Forlagskonsulent

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Forlagskonsulent


Jobbmuligheter - Forlagskonsulent

 

KarriereStart.no - Temaside Forlagskonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Forlagskonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Forlagskonsulent

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner