Hva gjør en marinbiolog

Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet hele tiden, og dette er det som marinbiologene som gjør. I Norge er det for eksempel vanlig å dra ut på tokt i Barentshavet eller Nordsjøen for å samle inn prøver av dyr, plankton, vannmasser og bunnsedimenter.

Personlige egenskaper - Marinbiolog

Som marinbiolog må du være interessert i biologi, og da spesielt i livet i havet. Når biologene kommer hjem, analyserer de prøvene sine og rapporterer hva de har funnet ut. Man kan jobbe med forurensing, havstrømmer, mulige effekter av global oppvarming, marine pattedyr, introduserte arter, genetisk kartlegging, radiomerking av ulike arter og beregning av hvor mye torsk, sild og andre arter som svømmer rundt i våre havområder. Andre marinbiologer jobber med forvaltning, konsulentvirksomhet, undervisning og hvalsafariguiding. Som du forstår så kan du som marinbiolog jobbe med masse forskjellig, og kan stort sett velge og vrake i jobber innenfor fiskeri og havbruk når du er ferdig utdannet.


Utdanning / kompetansekrav - Marinbiolog

Det tilbys utdanning innen feltet Marinbiolog ved Universitet, høgskole og Folkehøgskole i en rekke fylker. Faget er forholdsvis nært knyttet opp til fag som oseanografi, kjemisk oseanografi, marin geologi og fysisk oseanografi. Du må ta en mastergrad for å bli marinbiolog.

Studievalg.no - Relaterte studier til Marinbiolog


Jobbmuligheter - Marinbiolog

Marinbiologer kan jobbe med forurensing, havstrømmer, mulige effekter av global oppvarming, marine pattedyr, introduserte arter, genetisk kartlegging, radiomerking av ulike arter og beregning av hvor mye torsk, sild og andre arter som svømmer rundt i våre havområder. Noen jobber for havbruksnæringa med å finne passende steder for oppdrettsanlegg eller bedre forholdene for fisken. Andre marinbiologer jobber med forvaltning, undervisning eller hvalsafariguiding. Som du forstår så kan du som marinbiolog jobbe med masse forskjellig, og kan stort sett velge og vrake i jobber innenfor fiskeri og havbruk når du er ferdig utdannet.

KarriereStart.no - Temaside Marinbiolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Marinbiolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Marinbiolog

Lønnsnivå - Marinbiolog

Lønnen varierer avhengig av blant annet arbeidssted, ansiennitet og formell kompetanse.

Mer informasjon / linker

www.settsjobein.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner