Hva gjør en rektor

Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen.

Vanlige arbeidsoppgaver
Holde seg fortrolig med skolens daglige virksomhet. Faglig ledelse, pedagogisk ledelse, personalledelse, driftsledelse, HMS-ledelse, ledelse av skoleutvikling.

Varianter av yrket / arbeidsfelt
Rektor i grunnskolen, videregående skole, ved private skoler eller andre utdanningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper - Rektor

Gode kommunikasjons- og relasjonelle egenskaper, samt strategiske lederegenskaper. En god personalbehandler. Bevisst sitt samfunnsmandat – å forvalte barn og unges utvikling.

Utdanning / kompetansekrav - Rektor

Pedagogisk utdanning og nødvendige lederegenskaper er påkrevd. I praksis forlanges i dag formell lederutdanning og i mange tilfeller formell rektorutdanning.

Studievalg.no - Relaterte studier til Rektor


Jobbmuligheter - Rektor

Svært gode jobbmuligheter på alle nivå i hele landet.

KarriereStart.no - Temaside Rektor

KarriereStart.no - Stillingsannonser Rektor

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Rektor

Lønnsnivå - Rektor

Gode lønnsbetingelser. Varierer fra kommunalt til fylkeskommunalt nivå, landsdel og skolestørrelse. I prinsippet skal rektor tjene mer en personalet han eller hun er satt til å lede.

Mer informasjon / linker

Norsk Skolelederforbund: www.nslf.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner