Hva gjør en dommerfullmektig

Dommerfullmektig er en tjenestemann ved tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger.

Stillingen som dommerfullmektig regnes som en lærestilling, og en dommerfullmektig må ha fylt 21 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Dommerfullmektigen kan på tingrettsdommerens vegne utføre dennes oppgaver, men kan bare etter særskilt bemyndigelse eller i uforutsette forfallstilfeller lede hovedforhandlinger og avsi dom.

I praksis, gis dommerfullmektiger som regel en alminnelig fullmakt til dette.

En dommerfullmektig må:

  1. 1) ha fylt 21 år
  2. 2) ha juridisk embetseksamen
  3. 3) ha beste eller nestbeste karakter

 

Dommerfullmektig arbeider med å dømme i straffesaker og i rettsaker mellom privatpersoner eller juridiske personer.

 

Personlige egenskaper - Dommerfullmektig

En dommerfullmektig må kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, samt ha god evne til å forstå skriftlig og muntlig fremstilling.

Det hjelper også å være kritisk og selvstendig.

En dommerfullmektig bør dessuten ha gode mellommenneskelige evner, da yrket ofte innebærer mye kontakt med andre mennesker.

I tillegg, må man ha grunnleggende respekt for rettssystemet og for det å overholde lover og regler.

Det kreves også vandelsattest for å få bevilling.


 

Utdanning / kompetansekrav - Dommerfullmektig

Du må ha Cand.jur. -utdanning, profesjonsstudiet for å praktisere som advokat og/eller dommerfullmektig. Studietiden er 6 år.

For å bli dommerfullmektig, må du i tillegg ofte ha et par års praksis før du får stillingen.

For å bli advokat, må man søke om bevilling etter å ha hatt to års praksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig og politifullmektig.

Les mer om studiemuligheter for yrket Dommerfullmektig:

 

Jobbmuligheter - Dommerfullmektig

Les mer om jobbmuligheter for yrket Dommerfullmektig:

 

Lønnsnivå - Dommerfullmektig

Generelt høy lønn for Dommerfullmektiger.

 

Mer informasjon / linker