Hva gjør en systemkonsulent

En systemkonsulent gir konsulentstøtte innen informasjonsteknologi og ledelse.

Systemkonsulenten arbeider tett med kontoføreren, med å utvikle prosjektstrategier for å sikre en vellykket levering, og danner partnerskapet med klientens tekniske og operativt personell.

Systemkonsulentens og prosjektlederens roller fylt av en person.

Vanlige arbeidsoppgaver er design og implementering av ulike nettverks- og sikkerhetsløsninger i bedrifter, samt rådgivning og vedlikehold av disse.

Man kan stort sett jobbe med det meste innenfor IT, men det spørs litt på utdanning og interesseområder. Ulike varianter er for eksempel drift, programmering eller arkitektur.

Man kan også velge å jobbe med mer administrative oppgaver, som for eksempel rådgiver, selger eller prosjektleder.

 

Personlige egenskaper - Systemkonsulent

Som systemkonsulent, bør du ha interesse for- og erfaring fra IT bransjen og ha kompetanse om ulike IT verktøy og systemer.

Du må ha gode kommunikasjonsevner, og like å treffe nye mennesker og samarbeide med dem.

 

Utdanning / kompetansekrav - Systemkonsulent

Systemkonsulenter trenger høyere utdanning innenfor IT, mastergrad er en fordel.

Utdanninger i IT tilbys ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge. Opptakskravet er generell studiekompetanse med realfagsfordypning fra videregående opplæring.

Det kreves gjerne også relevante sertifiseringer.

Sertifiseringer er en fin mulighet til å forbedre jobbmulighetene, fordi de tilsier kompetanse i spesifikke systemer og programmer. Programvare selskaper og selgere tilbyr ofte sertifiserings- og treningsprogrammer for IT bransjen.

Videre- og etterutdanning er viktig for å være oppdatert på nye programmer og utviklinger.

Les mer om studiemuligheter for yrket Systemkonsulent:


 

Jobbmuligheter - Systemkonsulent

En systemkonsulent kan jobbe for seg selv som selvstendig næringsdrivende, eller være ansatt i en IT bedrift eller i et av de større konsulentselskapene.

Som konsulent, vil man arbeide med IT prosjekter i alle slags bedrifter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Systemkonsulent:

 

Lønnsnivå - Systemkonsulent

En generell startlønn for en systemkonsulent kan fastslås til 434 000 i privat sektor, 413 000 i kommunal sektor, og 392 i offentlig sektor.

Utover dette, varierer lønnsnivået på grunnlag av utdanningsnivå, erfaring og ansiennitet.

 

Mer informasjon / linker