Hva gjør en SAP- Konsulent

SAP, Systems, Applications and Products in Data Processing, er forretningssystem (EPR), eller interaktivt økosystem, som brukes for samarbeid og effektiv drift innad i en organisasjon. SAP skal gjøre det lettere å samarbeide og effektivisere driften av organisasjoner ved tilgjengeliggjøring av programvarer i lokale stasjoner. Hovedfunksjonene til SAP er systemer for regnskap og økonomi; ordrestyring; logistikk; produksjon og personalbehandling.

SAP er utviklet for to segmenter, store samt små og mellomstore bedrifter (SMB). Det som skiller segmentene fra hverandre er kompleksiteten, men utover det inneholder de de samme hovedfunksjonene.

En SAP konsulent er en type IT konsulent som jobber med å utvikle og implementere SAP i en gitt bedrift og må derfor kjenne produktvaren samt ha kunnskap om feltet bedriften jobber med. En SAP konsulent snakker med- og veileder lederen av en bedrift i å ta i bruk SAP systemet. Dette kan ta opptil flere år per engasjement.

Vanlige arbeidsoppgaver for en SAP konsulent er innsalg av systemet til bedrifter, løsningsdesign av systemet med tanke på den bedriften som skal ta det i bruk, samt oppgaver innen implementering og videre drift og vedlikehold av SAP.


Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hva slags bedrift SAP skal implementeres i og hvilke funksjoner som er viktige for dem. Ulike arbeidsområder innenfor SAP er blant annet HR, personal- og utvikling, sikkerhet og integrasjon.

Personlige egenskaper - SAP- Konsulent

For en SAP konsulent er det viktig å være teknisk anlagt og være interessert i IT og systemutvikling. Andre viktige personlige egenskaper er å være løsningsorientert, selvdreven og serviceinnstilt da man ofte skal ‘selge inn’ og implementere SAP i andre bedrifter enn den man jobber for selv.

Utdanning / kompetansekrav - SAP- Konsulent

Det kreves vanligvis utdanning innen økonomi, IT eller teknologifag i tillegg til sertifisering i SAP for å få jobb som SAP konsulent.

Både bachelor- og masterstudier innenfor IT tilbys ved en rekke universiteter og høyskoler i Norge. Norges Informasjonsteknologiske høyskole tilbyr en Master i Digital Business Systems som er myntet på studenter som ønsker en karriere innenfor business systemer.

Sertifiseringskurs i SAP er ofte veldig kostbare og tilbys som oftest innad i bedrifter eller ved spesielle
kursvirksomheter.


Studievalg.no - Relaterte studier til SAP- Konsulent


Jobbmuligheter - SAP- Konsulent

Som SAP konsulent har du mulighet til å jobbe i et av de store konsulentselskapene eller i IT selskaper.

KarriereStart.no - Temaside SAP- Konsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser SAP- Konsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere SAP- Konsulent

Lønnsnivå - SAP- Konsulent

Lønnsnivået for SAP konsulenter er generelt ganske høyt, men det varierer på grunnlag av erfaring og om man er konsulent eller seniorkonsulent. Nyutdannede med bachelor- eller mastergrader innenfor IT og som har fullført sertifiseringskurs i SAP tjener mellom 300 – 350 000, men karrierestigen er bratt og man kan fort tjene mer. Seniorkonsulenter tjener i gjennomsnitt 700 000.

Mer informasjon / linker

Man kan finne god informasjon om SAP og hvordan man jobber med SAP på www.sap.com.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

www.sap.com

www.vg.no

www.wikipedia.org

www.digi.no