Programvareutvikler / Softwareutvikler

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en programvareutvikler / softwareutvikler

Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software.

IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør at fundamentale, vitenskapelige, tekniske og metodeorienterte prinsipper står sentralt.

Studiet har som mål å utdanne framtidens systemutviklere, IT-prosjektledere, IT-sjefer, IT-rådgivere og forskere innen softwareområdet. Dersom du har en bachelorgrad fra et annet fagområde enn IT, kan studiet gi deg muligheter for IT-stillinger i virksomheter som kombinerer IT med ditt fagområde.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Programvareutvikler / Softwareutvikler

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Programvareutvikler / Softwareutvikler


 

 

 

Jobbmuligheter - Programvareutvikler / Softwareutvikler

 

KarriereStart.no - Temaside Programvareutvikler / Softwareutvikler

KarriereStart.no - Stillingsannonser Programvareutvikler / Softwareutvikler

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Programvareutvikler / Softwareutvikler

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner