Hva gjør en logistiker / logistikkøkonom / logistikkandidat

Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner.

Arbeidsoppgaver kan være å:

- Beregne mengde, kvalitet på og type matrialer som trengs for et produksjonsprogram.

- Planlegge materialforbruk ved produksjon og sikre at materialer finnes når det trengs.

- Ajourholde relevante registre, utarbeide eller assistere ved utarbeiding av produksjonsplaner på grunnlag av ordreinngang, produksjonskapasitet og yteevne.

- Bekrefte lager, ordne leveranser og undersøke forsinkelser.

Utdanning / kompetansekrav - Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat


Jobbmuligheter - Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat

 

KarriereStart.no - Temaside Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat

KarriereStart.no - Stillingsannonser Logistiker / Logistikkøkonom / Logisikkandidat

KarriereStart.no - Adrbeidsgivere Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner