Hva gjør en infrastruktur-konsulent

En infrastruktur-konsulent designer og implementerer løsningen innen IT-infrastruktur.

Å jobbe som infrastruktur-konsulent krever flere års erfaring fra IT-infrastruktur innenfor områder som Microsoft, Citrix, Vmware, Nettverk (LAN/WAN), Sikkerhet, Datalagring/Arkivering/ILM, Databaser (Oracle og MS SQL Server, UNIX/Linux), osv.

Infrastruktur-konsulenter installerer og vedlikeholder ulike datasystemer og løsninger for andre bedrifter.

Oppgavene består av å gjennomgå datasystemene i bedrifter, dokumenterer endringer og gi anbefalinger til forbedring.

Infrastruktur-konsulenter jobber med å sette opp intranett eller nettverkssystemer, og konfigurerer rutere og servere. De har også ofte oppgaver innenfor sikkerhet i systemene.

Hvis det oppstår problemer i systemer, blir infrastruktur-konsulentene tilkalt for å reparere og finne ut av systemfeil.

 

Utdanning / kompetansekrav - Infrastruktur-konsulent

For å jobbe som infrastruktur-konsulent trengs høyere utdanning (Bachelor/Master) innen informasjonsteknologi eller tilsvarende.

Andre relevante utdanninger er matematikk-, ingeniør- eller fysikkutdanning. Slike studier tilbys ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge.

For å komme inn på en bachelor i informatikk kreves generell studiekompetanse med realfagsfordypning fra videregående opplæring. Mastergrader krever relevant bachelor.

Det kreves gjerne også relevante sertifiseringer.

Sertifiseringer er en fin mulighet til å forbedre jobbmulighetene fordi de tilsier kompetanse i spesifikke systemer og programmer. Programvare selskaper og selgere tilbyr ofte sertifiserings- og treningsprogrammer for IT bransjen.

Videre- og etterutdanning er viktig for å være oppdatert på nye programmer og utviklinger.

Les mer om studiemuligheter for yrket Infrastruktur-konsulent:


 

Jobbmuligheter - Infrastruktur-konsulent

En infrastruktur-konsulent kan jobbe for seg selv eller være ansatt i en IT bedrift eller i et av de større konsulentselskapene.

Som konsulent, vil man arbeide med IT implementering i alle slags bedrifter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Infrastruktur-konsulent:

 

Lønnsnivå - Infrastruktur-konsulent

Det er vanskelig å anslå lønnsnivået til infrastruktur-konsulenter, da den varierer på grunnlag av utdanning, sertifiseringer, erfaring og ansiennitet, men generelt ligger det på mellom 400.000 og 700.000.

 

Mer informasjon / linker