Hva gjør en infrastruktur-konsulent

 


Solvår Bø jobber som Infrastruktur-konsulent i et av Norges største
IT-selskaper og gir her et innblikk i hennes arbeidshverdag og yrke!

 

 

En infrastruktur-konsulent designer og implementerer løsningen innen IT-infrastruktur.

Å jobbe som infrastruktur-konsulent krever flere års erfaring fra IT-infrastruktur innenfor områder som Microsoft, Citrix, Vmware, Nettverk (LAN/WAN), Sikkerhet, Datalagring/Arkivering/ILM,
Databaser (Oracle og MS SQL Server, UNIX/Linux).

Infrastruktur-konsulenter installerer og vedlikeholder ulike datasystemer og løsninger for andre bedrifter. Oppgavene består av å gjennomgå datasystemene i bedrifter, dokumenterer endringer
og gi anbefalinger til forbedring. Infrastruktur-konsulenter jobber med å sette opp intranett eller
nettverkssystemer og konfigurerer rutere og servere. De har også ofte oppgaver innenfor sikkerhet
i systemene. Hvis det oppstår problemer i systemer blir infrastruktur-konsulentene tilkalt for å reparere og finne ut av systemfeil.


Personlige egenskaper - Infrastruktur-konsulent

Utdanning / kompetansekrav - Infrastruktur-konsulent

For å jobbe som infrastruktur-konsulent trengs høyere utdanning (Bachelor/Master) innen informasjonsteknologi eller tilsvarende. Andre relevante utdanninger er matematikk-, ingeniør- eller

fysikkutdanning. Slike studier tilbys ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge.

For å komme inn på en bachelor i informatikk kreves generell studiekompetanse med realfagsfordypning fra videregående opplæring. Mastergrader krever relevant bachelor. Det kreves gjerne også relevante sertifiseringer.

Sertifiseringer er en fin mulighet til å forbedre jobbmulighetene fordi de tilsier kompetanse i
spesifikke systemer og programmer. Programvare selskaper og selgere tilbyr ofte sertifiserings- og
treningsprogrammer for IT bransjen. Videre- og etterutdanning er viktig for å være oppdatert på nye
programmer og utviklinger.

Studievalg.no - Relaterte studier til Infrastruktur-konsulent


Jobbmuligheter - Infrastruktur-konsulent

 
Ole Petter Saxrud jobber som avdelingsleder infrastruktur i et av Norges største IT-selskaper og gir forteller her om rekruttering og hva som skal til for å få jobb som Infrastrukturkonsulent.
 


 

En infrastruktur-konsulent kan jobbe for seg selv eller være ansatt i en IT bedrift eller i et av de
større konsulentselskapene. Som konsulent vil man arbeide med IT implementering i alle slags
bedrifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KarriereStart.no - Temaside Infrastruktur-konsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Infrastruktur-konsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Infrastruktur-konsulent

Lønnsnivå - Infrastruktur-konsulent

Det er vanskelig å anslå lønnsnivået til infrastruktur-konsulenter da den varierer på grunnlag av utdanning, sertifiseringer, erfaring og ansiennitet, men generelt ligger det på mellom 400 000 og 700 000.

Mer informasjon / linker

http://www.dataforeningen.no

http://www.steria.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

www.education-portal.com

www.ntnu.no

www.steria.no