Hva gjør en miljøvernrådgiver

Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder.

Som miljøvernrådgiver, får man verdifull praksis fra arbeid med miljøvern- og klimaproblematikk og biologisk mangfold.

Arbeid og ansvarsområder:

 • Spørsmål knyttet til biologisk mangfold.
 • Forvaltning av naturresurser som ikke ligger under landbruksforvaltningen (viltforvaltning er lagt til skogbruksrådgiver).
 • Arealforvaltningsspørsmål knyttet til vassdrag, innlandsvann, fjord og kyst.
 • Energi- og klimaplan.Være kontaktledd mot lokale organisasjoner innen ansvarsområdet.
 • Samordning av miljøspørsmål på tvers av tjenesteområdene, delta i arealplanlegging og andre saker for å ivareta miljøaspektet.
 • Rådgivingsfunksjon overfor kommunenes tjenesteområder og enheter.

 

Utdanning / kompetansekrav - Miljøvernrådgiver

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning fra høgskole- og/eller universitet.
 • Selvstendig og fleksibel med gode evner til samarbeid, med forståelse for helhetsvurderinger og vilje og evne til måloppnåelse.
 • Tilpasningsdyktig og endringsvillig.
 • Evner til å kommunisere med publikum, politikere og presse.
 • Bør beherske standard EDB-verktøy.

 

Les mer om studiemuligheter for yrket Miljøvernrådgiver:

 

Jobbmuligheter - Miljøvernrådgiver

Les mer om jobbmuligheter for yrket Miljøvernrådgiver:

 

Mer informasjon / linker

 • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
 • Forskning.no: www.forskning.no
 • Miljødirektoratet: www.dirnat.no