Hva gjør en miljøvernrådgiver

Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull praksis fra arbeid med miljøvern- og klimaproblematikk og biologisk mangfold.

 Arbeid og ansvarsområder:

 - Spørsmål knyttet til biologisk mangfold.
 - Forvaltning av naturresurser som ikke ligger under landbruksforvaltningen (viltforvaltning er lagt til skogbruksrådgiver).
 - Arealforvaltningsspørsmål knyttet til vassdrag, innlandsvann, fjord og kyst.
 -  Energi- og klimaplan.Være kontaktledd mot lokale organisasjoner innen ansvarsområdet.
 - Samordning av miljøspørsmål på tvers av tjenesteområdene, delta i arealplanlegging og andre saker for å ivareta miljøaspektet.
 - Rådgivingsfunksjon overfor kommunenes tjenesteområder og enheter.

Utdanning / kompetansekrav - Miljøvernrådgiver

Kvalifikasjonskrav:

  • Utdanning fra høgskole- og/eller universitet.
  • Selvstendig og fleksibel med gode evner til samarbeid, med forståelse for helhetsvurderinger og vilje og evne til måloppnåelse.
  • Tilpasningsdyktig og endringsvillig.
  • Evner til å kommunisere med publikum, politikere og presse.
  • Bør beherske standard EDB-verktøy.

Studievalg.no - Relaterte studier til Miljøvernrådgiver


Jobbmuligheter - Miljøvernrådgiver

 

KarriereStart.no - Temaside Miljøvernrådgiver

KarriereStart.no - Stillingsannonser Miljøvernrådgiver

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Miljøvernrådgiver

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner