Hva gjør en agronom

Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk).

Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, storfedrift, drive "opplevelseslandbruk" knyttet til turisme, arbeide med miljøvern, naturforvaltning og skjøtsel knyttet til kulturlandskap.

Dessverre virker det som om få kobler at agronomer og gårdbrukere/bønder i hovedsak er det samme.

Forskjellen i disse betegnelsene ligger hovedsakelig i hva slag kunnskap/utdanning man har innen gårdsdrift. Har man ingen form for utdanning, men har "bare" overtatt odelsgården eller kjøpt seg en gård, kan man ikke kalle seg for agronom, slik som de som faktisk har tatt utdanning innen gårdsdrift har gjort.

 

Utdanning / kompetansekrav - Agronom

Agronomi studier tilbys ved høgskoler, universiteter og spesialiserte landbruksskoler.

Agronomi innebærer ofte klasser på tvers av en rekke avdelinger, inkludert landbruk, biologi, kjemi, og fysiologi. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Agronom:

 

Jobbmuligheter - Agronom

Les mer om jobbmuligheter for yrket Agronom: