Hva gjør en barnehageleder

En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.

Vanlige arbeidsoppgaver
Pedagogisk ledelse, personalansvar, administrativt ansvar.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Barnehageleder i offentlig eller privat skole, større eller mindre barnehager, eller leder av et oppvekstsenter.

Personlige egenskaper - Barnehageleder

Gode relasjonelle ferdigheter, lederkompetanse og administrative evner.

Utdanning / kompetansekrav - Barnehageleder

Pedagogisk utdanning, i praksis førskolelærerutdanning, og lederegenskaper er påkrevd.

Studievalg.no - Relaterte studier til Barnehageleder


Jobbmuligheter - Barnehageleder

Svært gode jobbmuligheter på alle nivå i hele landet.

KarriereStart.no - Temaside Barnehageleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Barnehageleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Barnehageleder

Lønnsnivå - Barnehageleder

Lavere enn andre ledere i oppvekstsektoren, men høyere en førskolelærerne og assistentene de er satt til å lede.

Mer informasjon / linker

Norsk Skolelederforbund: www.nslf.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner