Hva gjør en barnehageleder

En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Pedagogisk ledelse, personalansvar, administrativt ansvar.

 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Barnehageleder i offentlig eller privat skole, større eller mindre barnehager, eller leder av et oppvekstsenter.

 

Personlige egenskaper - Barnehageleder

Som barnehageleder, trenger du gode relasjonelle ferdigheter, lederkompetanse og administrative evner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Barnehageleder

Pedagogisk utdanning, i praksis førskolelærerutdanning, og lederegenskaper er påkrevd.

Les mer om studiemuligheter for yrket Barnehageleder:

 

Jobbmuligheter - Barnehageleder

Det finnes svært gode jobbmuligheter på alle nivå i hele landet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Barnehageleder:

 

Lønnsnivå - Barnehageleder

Lavere enn andre ledere i oppvekstsektoren, men høyere enn førskolelærerne og assistentene de er satt til å lede.

 

Mer informasjon / linker