Hva gjør en assisterende rektor

En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assisterende rektor også har eneansvar for et område, eksempelvis personalledelse.

Vanlige arbeidsoppgaver
Pedagogisk ledelse, personalansvar, administrativt ansvar.

Varianter av yrket / arbeidsfelt
Assisterende rektor i offentlig eller privat skole eller utdanningsinstitusjon, barneskoler eller videregående skoler.

Personlige egenskaper - Assisterende rektor

Gode lederegenskaper, administrative egenskaper, samt gode relasjonelle ferdigheter.

For å jobbe som assisterende rektor kreves det for øvrig også en plettfri vandelsattest fra politiet.

Utdanning / kompetansekrav - Assisterende rektor

Pedagogisk utdanning er påkrevd, og i praksis formell lederutdanning. Det er ikke uvanlig at denne stillingen er en rekrutteringspost for å bli rektor.

Studievalg.no - Relaterte studier til Assisterende rektor


Jobbmuligheter - Assisterende rektor

Svært gode jobbmuligheter på alle nivå i hele landet.

KarriereStart.no - Temaside Assisterende rektor

KarriereStart.no - Stillingsannonser Assisterende rektor

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Assisterende rektor

Lønnsnivå - Assisterende rektor

Generelt høyt lønnsnivå. Lavere enn rektor, men høyere enn annet personale ved utdanningsinstitusjonen.


Mer informasjon / linker

Norsk Skolelederforbund: www.nslf.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner