Hva gjør en faglærer

En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet.

Det finnes flere utdanningsløp for å bli faglærer.

  1. 1) Faglærer i formgivning, kunst og håndverk, kroppsøving, praktiske og estetiske fag fra statlige høyskoler.
  2. 2) Faglærer i yrkesfag som har grunnleggende yrkesutdanning, teknisk eller yrkesteoretisk utdanning, praksis fra arbeidslivet og praktisk-pedagogisk utdanning.
  3. 3) Faglærer i allmenne teoretiske fag fra universitets- og høyskolestudium og praktisk-pedagogisk utdanning.

 

De fleste yrkesfaglærerne arbeider på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole.

Skolens og yrkesfaglærernes oppgave er å gi elevene et faglig og holdningsmessig fundament for videre valg og videre opplæring.

Læreryrket er på mange måter et tverrfaglig yrke, hvor det er viktig å ha en god faglig kompetanse i kombinasjon med pedagogikk.

Ikke minst er det viktig å kunne imøtekomme elevene på deres eget nivå og lytte til deres synspunkter.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Undervisning og veiledning av elever.
  • Utarbeide fagplaner som innfrir de nasjonale læreplanenes mål og ambisjoner.
  • Tilrettelegge for faglig fordypning, pedagogisk utvikling og tverrfaglig samarbeid.

 

Personlige egenskaper - Faglærer

Hvordan undervisningen foregår vil variere avhengig av hvilket fagfelt du jobber med, men uavhengig av retningen, er jobben som lærer å benytte deg av pedagogiske systemer og arbeidsmetoder for å hjelpe elevene dine med å lære på en best mulig måte.

Det er viktig at undervisningen innfrir de nasjonale læreplanenes mål og ambisjoner.

En god lærer gir av seg selv, og er kanskje verdens viktigste rollemodell.

Det finnes ingen billige triks til hvordan du blir en god lærer.

En god lærer er en god leder. Du må gå foran med et godt eksempel, være tålmodig og ha en robust personlighet.


 

Utdanning / kompetansekrav - Faglærer

Les mer om studiemuligheter for yrket Faglærer:

 

Jobbmuligheter - Faglærer

Les mer om jobbmuligheter for yrket Faglærer:

 

Lønnsnivå - Faglærer

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte er 452 400 kroner (Kilde: SSB 2010).

Vær oppmerksom dette tallet gjelder alle ansatte uavhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

 

Mer informasjon / linker