Hva gjør en yrkesfaglærer

En yrkesfaglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke på ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet.

En faglærer i yrkesfag har grunnleggende yrkesutdanning, teknisk eller yrkesteoretisk utdanning, praksis fra arbeidslivet og praktisk-pedagogisk utdanning.

De fleste yrkesfaglærerne arbeider på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole.

Skolens og yrkesfaglærernes oppgave er å gi elevene et faglig og holdningsmessig fundament for videre valg og videre opplæring.

Læreryrket er på mange måter et tverrfaglig yrke, hvor det er viktig å ha en god faglig kompetanse i kombinasjon med pedagogikk.

Ikke minst, er det viktig å kunne imøtekomme elevene på deres eget nivå og lytte til deres synspunkter.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Undervisning og veiledning av elever
  • Utarbeide fagplaner som innfrir de nasjonale læreplanenes mål og ambisjoner.
  • Tilrettelegge for faglig fordypning, pedagogisk utvikling og tverrfaglig samarbeid.

 

Personlige egenskaper - Yrkesfaglærer

Hvordan undervisningen foregår vil variere avhengig av hvilket fagfelt du jobber med, men uavhengig av retningen, er jobben som lærer å benytte deg av pedagogiske systemer og arbeidsmetoder for å hjelpe elevene dine med å lære på en best mulig måte.

En god lærer gir av seg selv, og er kanskje verdens viktigste rollemodell.

Det finnes ingen billige triks til hvordan du blir en god lærer.

En god lærer er en god leder. Du må gå foran med et godt eksempel, være tålmodig og ha en robust personlighet.


 

Utdanning / kompetansekrav - Yrkesfaglærer

Yrkesfaglærerutdanningen tar utgangspunkt i din fagbakgrunn og skal gi innsikt i hvordan læringsaktiviteter kan organiseres i skole og arbeidsliv.

Utdanningen er lagt opp slik at studenten skal utvikle sin pedagogiske-, sosiale-, etiske- og yrkesfaglige kompetanse.

Yrkesfaglærerutdanningen bygger på fagbrev, svennebrev eller tilsvarende yrkesutdanning fra videregående opplæring, samt to års yrkesteoretisk utdanning, 4 års yrkespraksis og pedagogisk kompetanse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Yrkesfaglærer:

 

Jobbmuligheter - Yrkesfaglærer

Les mer om jobbmuligheter for yrket Yrkesfaglærer:

 

Lønnsnivå - Yrkesfaglærer

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte i læreryrker er 452 400 kroner (Kilde: SSB 2010).

Vær oppmerksom dette tallet gjelder alle ansatte, uavhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

 

Mer informasjon / linker