Hva gjør en grunnskolelærer

Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge. Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv. Da må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling, både faglig og sosialt. Å være lærer er spennende og givende, men også utfordrende og krevende.

Læreryrket er et  komplekst yrke, og arbeidshverdagen innebærer at du må håndtere mange ulike situasjoner til daglig, som for eksempel de multikulturelle utfordringene i skolen, både i fag og  praksis og mobbing av mellom elever.

Som grunnskolelærer jobber du i grunnskolen, det vil si barne- og ungdomsskolen. Men man kan også jobbe i barnehager eller på SFO-ordningen  og i voksenopplæringen. Lærere som velger videreutdannelse med ekstra pedagogisk innsikt kan i tillegg arbeide med vanskeligstilte barn og utviklingshemmede.

Hovedarbeidsoppgaven består i å følge opp elevene og gi dem den faglige kompetansen som kreves for videre yrkesvei i voksenlivet.

Personlige egenskaper - Grunnskolelærer

Som lærer benytter du pedagogiske systemer og arbeidsmetoder, for å hjelpe elevene dine med å lære på en best mulig måte. Det er viktig at undervisningen innfrir de nasjonale læreplanenes mål og ambisjoner.


En god lærer gir av seg selv, og er kanskje verdens viktigste rollemodell. - Det finnes ingen billige triks til hvordan du blir en god lærer. En god lærer er en god leder. Du må gå foran med et godt eksempel, være tålmodig og ha en robust personlighet.

LES OGSÅ: Lyst til å studere til å bli grunnskolelærer for 5.-10. trinn? Les om Sofies erfaringer!

Utdanning / kompetansekrav - Grunnskolelærer

Siden 2010 kan man utdanne seg til grunnskolelærer. Du velger da spesialisering på den yngste eller den eldste aldersgruppen i grunnskole, og lærerutdanningen er en fireårig utdanning som tilbys ved en rekke høgskoler og universitet i landet.

LES OGSÅ: Flere kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass

Studievalg.no - Relaterte studier til Grunnskolelærer


Jobbmuligheter - Grunnskolelærer

 

KarriereStart.no - Temaside Grunnskolelærer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Grunnskolelærer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Grunnskolelærer

Lønnsnivå - Grunnskolelærer

Grunnskolelærer er et sikkert yrkesvalg der du kan velge blant mange jobber over hele landet, både i grunnskolen og i videregående skole. På grunn av den store andelen lærere som snart har nådd pensjonsalder, vil det bli mangel på lærere i nærmeste framtid.

Gjennomsnittlig månedslønn for lærere er cirka 31 500 kroner. Dette gir en gjennomsnittlig årslønn på rundt 378 000 kroner. Vær oppmerksom på at dette tallet gjelder alle lærere uavhengig av utdanningsnivå og ansiennitet, slik at lønnsnivået kan variere noe. Startlønnen som grunnskolelærer vil gjerne være lavere (Kilde: Statistisk sentralbyrå 2008).


Mer informasjon / linker

www.utdanningsforbundet.no

www.ly.no

LES OGSÅ: Ida Heradstveit studerer til grunnskolelærer

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner