Hva gjør en grunnskolelærer

Tidligere kjent som allmennlærer.

Som grunnskolelærer, arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge.

Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv. Da må engasjere deg i skolehverdagen deres, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling, både faglig og sosialt.

Å være lærer er spennende og givende, men også utfordrende og krevende.

Læreryrket er et komplekst yrke, og arbeidshverdagen innebærer at du må håndtere mange ulike situasjoner til daglig, som for eksempel de multikulturelle utfordringene i skolen, både i fag og praksis, og mobbing av mellom elever.

Som grunnskolelærer, jobber du i grunnskolen, det vil si barne- og ungdomsskolen (1-7. eller 5-10. trinn).

Men man kan også jobbe i barnehager eller på SFO-ordningen, og i voksenopplæringen.

Lærere som velger videreutdannelse, med ekstra pedagogisk innsikt, kan i tillegg arbeide med vanskeligstilte barn og utviklingshemmede.

Hovedarbeidsoppgaven består i å følge opp elevene og gi dem den faglige kompetansen som kreves for videre yrkesvei i voksenlivet.

 

Personlige egenskaper - Grunnskolelærer

Som lærer, benytter du pedagogiske systemer og arbeidsmetoder, for å hjelpe elevene dine med å lære på en best mulig måte.

Det er viktig at undervisningen innfrir de nasjonale læreplanenes mål og ambisjoner.

En god lærer gir av seg selv, og er kanskje verdens viktigste rollemodell.

Det finnes ingen billige triks til hvordan du blir en god lærer.

En god lærer er en god leder. Du må gå foran med et godt eksempel, være tålmodig og ha en robust personlighet.

 

Utdanning / kompetansekrav - Grunnskolelærer

Siden 2010, kan man utdanne seg til grunnskolelærer.

Du velger da spesialisering på den yngste (1-7. trinn) eller den eldste (5-10. trinn) aldersgruppen i grunnskole, og lærerutdanningen er en fireårig utdanning som tilbys ved en rekke høgskoler og universitet i landet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Grunnskolelærer:

 

Jobbmuligheter - Grunnskolelærer

Les mer om jobbmuligheter for yrket Grunnskolelærer:

 

Lønnsnivå - Grunnskolelærer

Grunnskolelærer er et sikkert yrkesvalg, der du kan velge blant mange jobber over hele landet, både i grunnskolen og i videregående skole.

På grunn av den store andelen lærere som snart har nådd pensjonsalder, vil det bli mangel på lærere i nærmeste framtid.

Gjennomsnittlig årslønn er på rundt 378 000 kroner. Vær oppmerksom på at dette tallet gjelder alle lærere, uavhengig av utdanningsnivå og ansiennitet, slik at lønnsnivået kan variere noe.

Startlønnen som grunnskolelærer vil gjerne være lavere (Kilde: Statistisk sentralbyrå 2008).

 

Mer informasjon / linker