Hva gjør en biokjemiker

En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes mange forskjellige spesialiseringsområder, men felles for biokjemikere er at de gjør analyser og forsøk med ulike kjemiske prosesser med særlig fokus på vekst, reproduksjon og arvemateriale. Typiske områder en biokjemiker beskjeftiger seg med er genetikk, molekylær biologi, toksikologi og ulike farmasøytiske produkter.

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilket spesialområde biokjemikeren arbeider innenfor. De mest vanlige oppgavene er imidlertid forskning, analyse og utvikling av produkter eller konkrete løsninger på ulike naturvitenskapelige problemstillinger.

En biokjemiker kan for eksempel jobbe innenfor legemiddelindustrien med å utvikle ulike farmasøytiske produkter eller innenfor biotek industrien med forskning på ulike kjemiske prosesser som stoffskifte og enzymers påvirkningskraft.


Molekylærbiologien er en gren av biokjemien og tar for seg større molekyler som DNA, RNA og proteiner. Molekylærbiologien kan for eksempel anvendes i forbindelse med ernæring og analyse av matinnhold.

Kliniske biokjemikere arbeider som oftest med analysearbeid ved egne kliniske avdelinger innenfor helsevesenet og er ofte leger med spesialkompetanse i biokjemi.

Personlige egenskaper - Biokjemiker

Som biokjemiker er det nødvendig med en interesse for naturvitenskapelige fag som kjemi, biologi og fysikk. Man må også ha egenskapen til å tilnærme seg ulike naturvitenskapelige problemstillinger på en strategisk og analytisk måte. For biokjemikere som arbeider med praktisk biokjemi kreves også stor nøyaktighet og konsentrasjonsevne.

Utdanning / kompetansekrav - Biokjemiker

Biokjemi er et spesialiseringsområde som bygger på grunnleggende studier i enten kjemi eller biologi.

Ulike former for biokjemi er som oftest egne fagområder innenfor begge disipliner. Biologi og kjemi
tilbys som både bachelor- og mastergrad ved de fleste universiteter og mange høgskoler i Norge.
Opptakskravet er generell studiekompetanse med fordypning innenfor realfag.


Studievalg.no - Relaterte studier til Biokjemiker

Jobbmuligheter - Biokjemiker

Biokjemikere jobber ofte ved universiteter og forskningsinstitutter, eller med offentlig forvaltning i virksomheter som Statens legemiddelverk eller Helsedepartementet. Biokjemikere kan også jobbe som konsulenter i det private næringslivet i for eksempel legemiddel- eller biotekindustrien.

KarriereStart.no - Temaside Biokjemiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Biokjemiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Biokjemiker

Lønnsnivå - Biokjemiker

Lønnsnivået for biokjemikere varierer avhengig av arbeidsplass, erfaring, utdanningsnivå og ansiennitet.

Mer informasjon / linker

Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) jobber med å fremme biokjemien i Norge og å knytte kontakter til internasjonale biokjemiske organisasjoner. http://www.biokjemisk.com

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

www.ug.dk

www.digoo.info

www.utdanning.no