Hva gjør en cellebiolog

Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler.

En cellebiolog er en som er spesialisert innen celle- og molekylær biologi, og forsker på celler og molekyler og på cellens egen biologi.

Cellen er den minste enheten for liv, og cellebiologen arbeider med å få en forståelse av celler og deres ulike funksjoner i sin enhet og i samarbeid med andre celler i større formasjoner man forbinder med liv.

Cellebiologen jobber som oftest i et laboratorie, hvor de studerer og forsker på celler. De har gjort særlig stor fremgang innenfor diagnostikk og moderne medisin, og forsker på hva som forårsaker ulike sykdommer og tilstander.

Andre arbeidsoppgaver kan være undervisning eller konsulent- og rådgivende oppgaver og tjenester innenfor det private og det offentlige.

 

Personlige egenskaper - Cellebiolog

En cellebiolog må være nysgjerrig på- og interessert i naturfenomener.

Man bør like å undersøke og finne ut av hvorfor naturen fungerer som den gjør ved å samle fysiske bevis.


 

Utdanning / kompetansekrav - Cellebiolog

Relevant utdanning er bachelor i biologi, som tilbys ved alle universiteter.

For å bli tatt opp på studiet, kreves realfagsfordypning fra videregående opplæring.

Videre kan man spesialisere seg på masternivå, med en grad innen cellebiologi.

Master i cellebiologi tilbys blant annet ved Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet, master i medisinsk cellebiologi tilbys ved universitetet i Bergen og master in molecular and environmental biology tilbys ved universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Det er også muligheter til å ta doktorgrad i cellebiologi ved ulike universiteter.

Les mer om studiemuligheter for yrket Cellebiolog:

 

Jobbmuligheter - Cellebiolog

Med master i cellebiologi, kan man jobbe med undervisning innen helselære, i konsulentbransjen, i det offentlige eller det private som forskningsingeniør som del av et forskningsteam eller for eksempel i legemiddelindustrien.

For å arbeide som forsker ved universiteter, kreves som regel en doktorgrad innen emnet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Cellebiolog:


 

Lønnsnivå - Cellebiolog

Lønnsnivået til cellebiologer varierer avhengig av hvor de er ansatt, utdanningsnivå, ansiennitet og arbeidserfaring.

 

Mer informasjon / linker

Naturviterne er fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår. De er også tilsluttet akademikerne. Naturviternes nettside er www.naturviterne.no.

Norsk biologiforening (BIO) har over 1000 medlemmer og ble stiftet i 1981. Foreningen organiserer biologer som er universitetsutdannede og arbeider for biologenes interesser i arbeidsmarkedet. Deres nettside er www.bio.no.