Hva gjør en Kokk

En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.

Kokkfaget i hotell- og restaurantbransjen krever gode kunnskaper om tilberedning, råvarer, økonomi, ernæring og riktig kosthold.

Institusjonskokken arbeider i hovedsak i helse- og sosialsektoren, skoleinternater, fengselsvesen og Forsvaret. Institusjonshushold er i prinsippet organisert med en faglig kjøkkenledelse (kjøkkensjef/kjøkkenbestyrer/husholdsbestyrer/husmor), eventuelt også med assisterende ledelse og et antall kokker. Ved mindre institusjonshushold innen helsesektoren kan ledelsesfunksjonen være tillagt kokkstilling. I tillegg til tradisjonell inndeling i varmt- og kaldtkjøkken vil det ved sykehuskjøkken være organisert avdeling for spesialkost (diettavdeling). En faglært kokk kan videreutdanne seg bl.a. til kjøkkensjef.

Utdanning / kompetansekrav - Kokk

Studievalg.no - Relaterte studier til Kokk

Jobbmuligheter - Kokk

 

KarriereStart.no - Temaside Kokk

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kokk

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kokk

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner