Hva gjør en rekrutterer / headhunter

Det finnes vikarbyråer of rekrutteringsselskaper innen et bredt utvalg av bransjer og arbeidsområder. 

Rekrutterere / Headhuntere i rekrutteringsselskaper og vikarbyråer søker personale for arbeidsgivere og kontrakterer arbeidskraft for spesielle prosjekter ved etterspørsel fra arbeidsgivere. 

Arbeidsoppgavene kan være å:

  • Selge inn rekrutteringstjenester til arbeidsgivere.
  • Gjøre research på poensielle kandidater til stillinger.
  • Tilby personer ledige jobber/vikariater.
  • Diskutere med bedrifter og organisasjoner om hvilke kvalifikasjoner og egenskaper personer som skal ansettes bør ha.
  • Kontrollere at ansettelseskontraktene er juridisk korrekte og undertegne dem.
  • Formidle spesielt kvalifiserte personer til spesielle stillinger etter oppdrag.

 

Utdanning / kompetansekrav - Rekrutterer / Headhunter

Les mer om studiemuligheter for yrket Rekrutterer / Headhunter:

 

Jobbmuligheter - Rekrutterer / Headhunter

Les mer om jobbmuligheter for yrket Rekrutterer / Headhunter:

 

Lønn

I og med at rekrutterere / headhunters jobber i så mange ulike bransjer, er det vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået.

Lønnsutvikling vil også avhenge av personlige egenskaper og arbeidsinnsats.