Hva gjør en utenrikstjenestemann

En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet. De skal vidererapportere regelmessig til Utenriksdepartementet, og eventuelt til andre norske myndigheter.

Utdanning / kompetansekrav - Utenrikstjenestemann

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Utenrikstjenestemann


Jobbmuligheter - Utenrikstjenestemann

 

KarriereStart.no - Temaside Utenrikstjenestemann

KarriereStart.no - Stillingsannonser Utenrikstjenestemann

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Utenrikstjenestemann

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner