Hva gjør en innkjøper / innkjøpsmedarbeider

 
Som innkjøper har man ansvaret for å bestille de produktene som bedriften trenger å kjøpe inn. Man må da følge markedsutviklingen for å innhente opplysninger om nye varer, innhente tilbud fra leverandører, samt foreta forhandlinger om innkjøpspriser. 
 
Innkjøperen er også ansvarlig kontroll av leveransen, om den kommer til avtalt tid, at varen har riktig kvalitet, riktig antall og riktig pris i henhold til avtalen. I noen bedrifter har innkjøperen også ansvaret for lagerbeholdningen.
 

Personlige egenskaper - Innkjøper / innkjøpsmedarbeider

Som innkjøper bør man like å arbeide systematisk med tall og kalkyler. Man bør også være god på kommunikasjon, både internt i bedriften og utad mot leverandører og selgere.

Siden mye av handel kan foregå på kryss av landegrenser kan det være svært lønnsomt å beherske ett eller flere fremmedspråk. 

Utdanning / kompetansekrav - Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider

Innkjøpernes utdanningsbakgrunn kan variere etter hvilken type bedrift eller hvilken næring de arbeider i. Det finnes ingen spesifikke krav til utdanning for innkjøpere. Generelt vil det kreves inngående kunnskap om bransjen man skal jobbe i , og det er vanlig med en utdannelse innen økonomi eller tekniske studier. 

 
I Oslo finnes det er privatskole som heter Norges Innkjøperskole (NIMA). Her tilbys grunnkurs i innkjøp gjennom åttedagers kurs, samt et kveldskurs over 25 kvelder over ett skoleår. Dette kurset kvalifiserer til opptak til fagstudium i innkjøp. Dette går over fire semestre og kombinerer undervisning og selvstudium, og gir deg tittelen bedriftsøkonom-NIMA. 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider


Jobbmuligheter - Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider

Innkjøpere arbeider i både privat og offentlig sektor. Større bedrifter med behov for store kvanta av for eksempel produksjonsråvarer har ofte en egen innkjøpsavdeling med flere ansatte. Da er det vanlig og ha en innkjøpssjef som har det overordnede ansvaret for avdelingen og de ansatte i avdelingen.

 

KarriereStart.no - Temaside Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnsnivået vil kunne variere ut fra blant annet arbeidsgiver, utdanning, ansvarsområde og ansiennitet.


Gjennomsnittlig årsinntekt i et middels stort privat firma er omlag 420.000 kroner. 

 

Takk til / Kilder

 

www.ys.no
 
Landsorganisasjonen: www.lo.no
 
Teknisk-naturvitenskapelig forening: www.tekna.no
 

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner