Hva gjør en speditør og befrakter

Speditører og befraktere jobber med transport og logistikk.

De jobber med logistikk og transport av varer via bil, båt, bane eller fly. Arbeidet innebærer å finne de best mulige løsningene for å frakte varer fra et sted til et annet.

Speditører har ansvaret for fortolling, og kontrollerer at forsikringer, eksport/importlisenser og at andre formaliteter er i orden.

En speditør planlegger og organiserer godstransporter.

Befraktere er også personer som leier skip for å frakte varer og personer.

 

Utdanning / kompetansekrav - Speditør og befrakter

Det eksisterer ingen formelle utdanningskrav for å bli speditør, men mange arbeidsgivere krever høyere utdanning.

For å bli speditør, er det en fordel med kompetanse innen fagfelt som språk og logistikk.

NHO Logistikk og Transport og Høgskolen i Molde, arrangerer Speditørskolen, hvor du etter endt studie får tittelen "Speditørkandidat".

Les mer om studiemuligheter for yrket Speditør og befrakter:

 

Jobbmuligheter - Speditør og befrakter

Speditører er ansatt i spedisjonsbedrifter som jobber med transport og logistikk.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Speditør og befrakter:


 

Lønn

Som lærling, får du lønn under utdanningen. Det vanligste er at lønnen øker jo lengre ut i læretiden du kommer.

Den varierer også etter fag, om du er fagorganisert og om lærebedriften følger tariffavtalen.