Hva gjør en IT-økonom

En IT-økonom driver med kontorstøttefunksjoner og praktisk regnskap.

IT-økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person.

Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.

Vanlige arbeidsoppgaver for IT-økonomer er:

 • administrative oppgaver
 • regnskaps- og budsjettarbeid
 • økonomiske analyser og bedriftsstrategi
 • markedsføring
 • personaladministrasjon
 • logistikk og ledelse

 

Som IT-økonom, er du teoretisk og analytisk anlagt, og har evnen til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.

 

Utdanning / kompetansekrav - IT-økonom

Les mer om studiemuligheter for yrket IT-økonom:

 

Jobbmuligheter - IT-økonom

Les mer om jobbmuligheter for yrket IT-økonom:

 

Lønn

Fleste økonom yrker har en rimelig bra lønn, men vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

 • Finans Norge - arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for finansnæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): www.finansnorge.no
 • Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) - en paraplyorganisasjon for finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger, eid av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening, som autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen: www.finaut.no
 • Forening for finansfag Norge (FFN) - en ledende uavhengige kompetanse- og nettverksarena innenfor finans- og kapitalmarkedet, og et naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen: www.finansfag.no
 • Econa - interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag, og medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne: www.nye.econa.no
 • Ung Økonomi - drevet av Finansdepartementet, utviklet i dialog med elever og lærere, for å få mer og gjerne forenklet informasjon om statsbudsjettet og norsk økonomi: www.ungokonomi.no