Hva gjør en stenograf / referent

Stenografer, referenter og lignende arbeider med å skrive ned taler, debatter og rettsaker. Dette gjør stenografen underveis, mens debattene foregår.

For å effektivisere arbeidet, benyttes et spesielt stenografisk alfabet, der tegnene har blitt utformet med tanke på hurtigskrivning. Stenografien tar også i bruk forkortninger og symboler, for at man skal kunne skrive i høy hastighet.

Det benyttes spesielle stenografiske hurtigskriftsmaskiner i arbeidet, men det skrives også for hånd. Stenografisk hastighet blir målt i antall stavelser pr. minutt. De raskeste stenografene klarer å komme opp i 600 stavelser i minuttet (!)

Til slutt skriver stenografen ut dokumenter i klartekst, ved hjelp av tekstbehandling / skrivemaskin.

Andre arbeidsoppgaver kan være å utføre begrensede kontortjenester, som å arkivere eller ta fotokopier, gjengi lydbåndopptak i skreven form, nedtegne tale som stenogram, skrive etter diktat, og sjekke referanser og sitater.

 

Utdanning / kompetansekrav - Stenograf / Referent

Les mer om studiemuligheter for yrket Stenograf / Referent:


 

Jobbmuligheter - Stenograf / Referent

Les mer om jobbmuligheter for yrket Stenograf / Referent:

 

Lønn

Det er vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået til en stenograf.