Hva gjør en stenograf / referent

Stenografer, referenter og lignende arbeider med å skrive ned taler, debatter og rettsaker. Dette gjør stenografen underveis mens debattene foregår. For å effektivisere arbeidet, benyttes et spesielt stenografisk alfabet der tegnene har blitt utformet med tanke på hurtigskrivning. Stenografien tar også i bruk forkortninger og symboler for at man skal kunne skrive i høy hastighet.

Det benyttes spesielle stenografiske hurtigskriftsmaskiner i arbeidet, men det skrives også for hånd. Stenografisk hastighet blir målt i antall stavelser pr. minutt. De raskeste stenografene klarer å komme opp i 600 stavelser i minuttet (!) Til slutt skriver stenografen ut dokumenter i klartekst ved hjelp av tekstbehandling / skrivemaskin.

Andre arbeidsoppgaver kan være å utføre begrensede kontortjenester som å arkivere eller ta fotokopier, gjengi lydbåndopptak i skreven form, nedtegne tale som stenogram, skrive etter diktat og sjekke referanser og sitater.

Utdanning / kompetansekrav - Stenograf / Referent

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Stenograf / Referent


Jobbmuligheter - Stenograf / Referent

 

KarriereStart.no - Temaside Stenograf / Referent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Stenograf / Referent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Stenograf / Referent

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner