Hva gjør en Avisbud

Avisbud leverer aviser til abonnentene. Arbeidet foregår utendørs i hovedsak.

Levering skjer gjerne til fots, med sykkel, med moped eller med bil, avhengig av hvor man arbeider. Kjøretøyene er i hovedsak avisbudenes egne.

Vanlige arbeidsoppgaver for avisbudet:

  • dele ut aviser
  • dele ut reklame, trykksaker og tilbudsaviser
  • vedlikeholde og oppdatere abonnementslister

I sentrum av større byer kan et avisbud ha ansvaret for et par kvartaler, mens man i distriktene kan ha ansvaret for et stort geografisk område.

Arbeidsdagen for avisbudet starter svært tidlig om morgenen dersom man leverer morgenutgaven. En rekke steder utgis det også aviser på ettermiddagen. Helgeutgaver leveres gjerne om morgenen.

Det er viktig å ha god helse, og være i stand til å arbeide i all slags vær. Arbeidet kan være fysisk krevende, enten i form av mye trappegåing eller i form av lange avstander mellom abonnenter. Ordenssans er viktig for å holde en god og oppdatert oversikt over abonnentene.

Utdanning / kompetansekrav - Avisbud

Det kreves ingen formell utdanning for å bli avisbud. Opplæring skjer i bedriften du er ansatt.

Jobbmuligheter - Avisbud

 

KarriereStart.no - Temaside Avisbud

KarriereStart.no - Stillingsannonser Avisbud

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Avisbud

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner