Hva gjør en Takstmann

 
En takstmann vurderer og fastsetter prisen på fast eiendom, for eksempel i forbindelse med salg. Takstinspektører og auksjonarier vurderer ulike varer og skader som dekkes av forsikringer og selger gjenstander eller varer på auksjon.
 
Arbeidsoppgaver kan være:
 
- Å bedømme kvalitet eller verdi på materialer, eiendom, industrielt utstyr, reiseeffekter, husholdningsartikler, kunstgjenstander, smykker og andre gjenstander som tilbys for salg eller som skal forsikres.
 
- Å vurdere omfanget av skade eller tap og størrelsen på erstatningen fra forsikringsselskap og assurandør,
 
- Å selge ulike typer eiendom, biler, inventar, kunstgjenstander, smykker og andre gjenstander på auksjon.
 

Personlige egenskaper - Takstmann

Som takstmann bør man ha en interesse for bygg og tekniske konstruksjoner. Man bør også ha evner til å kommunisere og omgås mennesker.

Utdanning / kompetansekrav - Takstmann

Man kan utdanne seg til takstmann ved Norges Eiendomsakademi eller ved NITO Takst.

Etter fullført utdanning kan man søke om å bli sertifisert takstmann gjennom NITO Takst eller Norges Takseringsforbund.
 
Søkere anbefales å ha generell studiekompetanse og være over 25 år.

Studievalg.no - Relaterte studier til Takstmann


Jobbmuligheter - Takstmann

Takstmenn er ofte selvstendig næringsdrivende eller er ansatte i en mindre bedrift. Ved for eksempel boligsalg er det takstmannen som leies inn av eiendomsmeglere for å fastsette taksten. Forsikringsselskaper leier også inn takstmenn når de skal vurdere omfanget av en skade i en forsikringssak.

KarriereStart.no - Temaside Takstmann

KarriereStart.no - Stillingsannonser Takstmann

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Takstmann

Lønnsnivå - Takstmann

Lønnsnivå vil være avhengig av utdanning, ansiennitet, ansettelsesforhol, hvor du jobber osv. Med en bachelorutdanning kan man anslå 350.000 - 450.000,- i året.

Takk til / Kilder

Norges Takseringsforbund: www.ntf.no

NITO Takst: www.nito.no/Fagmiljoer/NITO-Takst
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner