Arealplanlegger

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Arelplanlegger

Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

På et mellomliggende nivå fungerer kommunedelplaner, som enten kan gjelde geografisk avgrensede deler av kommunen, eller bestemte temaer, f.eks. kulturminnevern.

Arealplanleggingen styres etter plan- og bygningsloven.

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Arealplanlegger

Studievalg.no - Relaterte studier til Arealplanlegger


 

 

Jobbmuligheter - Arealplanlegger

KarriereStart.no - Temaside Arealplanlegger

KarriereStart.no - Stillingsannonser Arealplanlegger

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Arealplanlegger

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner