Avdelingsleder

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Avdelingsleder

De fleste barnehager, samt SFO har en avdelingsleder på hver avdeling. En avdelingsleder har som regel en pedagogisk, eller førskoleutdannelse.

1. Avdelingsleder er avdelingens faglige og administrative leder. Avdelingsleder rapporterer til rektor i faglige saker og til direktør i administrative saker.

2. Avdelingsleder utpeker en av studielederne som sin stedfortreder.

5. Avdelingsleder er ansvarlig for at avdelingen når de mål som er fastsatt i strategiske planer og handlingsplaner, vedtatt av høgskolestyre og avdelingsstyre. Avdelingsleder er videre ansvarlig for at avdelingens drift skjer innenfor de økonomiske rammer disse styrene har trukket opp.

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Avdelingsleder

Studievalg.no - Relaterte studier til Avdelingsleder

 

 

Jobbmuligheter - Avdelingsleder

KarriereStart.no - Temaside Avdelingsleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Avdelingsleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Avdelingsleder

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner