Markedsøkonom

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Markedsøkonom

Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel. Privat sektor er eier av bedriftene, som konkurrerer om å levere de varer og tjenester forbrukerne vil ha (etterspør). Myndighetene griper sjelden direkte inn for å påvirke markedsutviklingen i en bestemt retning. Markedsøkonomi blir ofte asossiert med liberalistiske eller kapitalistiske stater.

Markedsøkonomi er det «motsatte» av planøkonomi. Ingen av disse organiseringsformene eksisterer imidlertid i ren form i noe samfunn. Staten vil normalt forsøke å regulere de største utslagene av konjunktursvingninger ved lovgivning og skatter for at økonomien skal holde seg stabil og forutsigbar på lang sikt.

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Markedsøkonom

Studievalg.no - Relaterte studier til Markedsøkonom

 

 

Jobbmuligheter - Markedsøkonom

KarriereStart.no - Temaside Markedsøkonom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Markedsøkonom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Markedsøkonom

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner