Hva gjør en markedsanalytiker / markedsforsker

Markedsanalytikere jobber med å analysere markedet for de produktene selskapet selger. Analysene skal danne et best mulig beslutningsgrunnlag for ledelsen ved reforhandling av leveringsavtaler, produktutvikling, inngåelse av nye salgskontrakter, og satsning mot nye markeder.

 
Markedsanalytikere finnes i de fleste større bedrifter, og arbeidsoppgavene vil variere mellom de ulike industriene. Bedriftsledelsen trenger analytikerens kompetanse og anbefalinger for å fatte best mulig beslutninger i den markedsrettede delen av virksomheten. Det er vanlig å ansette nyutdannede i analytikerstillinger, og fra disse stillingene er det mange ulike muligheter til videre karriere.
 
Noen sentrale arbeidsoppgaver kan være analyse av spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelser, å sette seg inn i konkurransesituasjonen til bedriften, vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester, og å holde seg oppdatert på trender i det aktuelle markedet.
 

Personlige egenskaper - Markedsanalytiker

Markedsanalytikere må være analytisk anlagt, og like å arbeide strukturert og nøyaktig. Man må kunne holde seg kontinuerlig oppdatert i et marked som er i stadig utvikling, kunne sette seg inn i komplekse problemstillinger, identifisere hvilken informasjon som trengs, finne denne, og så gjøre korrekte og relevante analyser. 

Man må også kunne presentere resultatene til bedriftsledere på en konstruktiv og lettfattelig måte.
 

Utdanning / kompetansekrav - Markedsanalytiker / Markedsforsker

Det er ingen konkret utdanning som er rettet mot å kvalifisere til å bli markedsanalytiker, det vil heller defineres ut fra hvilket marked man vil arbeide mot.

Forskjellige utdannelser kan være relevant, som sosiologi-, økonomi-, og sivilingeniørstudier.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Markedsanalytiker / Markedsforsker


Jobbmuligheter - Markedsanalytiker / Markedsforsker

Det er vanligst at markedsanalytikere jobber i større bedrifter innen det private næringslivet. Alle bedrifter som selger produkter og tjenester har behov for markedsanalyser. I mindre bedrifter blir jobben ofte gjort av en markedssjef eller en markedsansvarlig. Noen jobber også som kunsulenter, og er selvstendig næringsdrivende. 


KarriereStart.no - Temaside Markedsanalytiker / Markedsforsker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Markedsanalytiker / Markedsforsker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Markedsanalytiker / Markedsforsker

Lønnsnivå - Markedsanalytiker

Lønnsnivået kan variere ut fra utdanning, erfaring, kompetanse, ansiennitet, arbeidsgiver, sektor og ansettelsesforhold. Anslagsvis kan en begynnerlønn være rundt 300.000 kroner i året, og kan stige opp mot 530.000 kroner i året.

 

Takk til / Kilder

 

Markedsforbundet: www.markedsforbundet.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner