Hva gjør en Fylkesskogmester

En fylkesskogmester er ansatt av fylkesmannen og har som oppgave å gjennomføre regjeringens skogpolitikk, lage strategier for bruk av tilskuddsmidler til skognæringen og fungere som rådgiver innen skogbruk i fylkene. En fylkesskogmester har mye administrativt ansvar.

Arbeidsoppgavene for en fylkesskogmester ligger innenfor næringsutvikling og miljøtiltak i skogbruket. Vanlige arbeidsoppgaver er å arrangere kompetansesamlinger i fylket for skognettverket som er alle ansatte som driver med skog både i offentlig og privat sektor. Fylkesskogmesteren skal også videreformidle skogpolitikk til skogbrukere og utvikle strategier for skogbruket.

Det finnes tre faglige kategorier innenfor arbeidet til fylkesskogmesteren og derfor er det ofte ansatt flere fylkesskogmestere med ulike ansvarsområder. Det teknisk faglige tar for seg ting som skogsveier, taubaner og bruk av hest. Det biologisk faglige tar for seg forsyning av planter, skader på skogen og skogkulturen. En siste kategori er skogsplanlegging hvor bl.a. miljøregistreringer er en del av arbeidet.


Personlige egenskaper - Fylkesskogmester

En fylkesskogmester bør like å være ute i naturen og like lukten av granbar. Samtidig bør vedkommende ikke ha noe i mot å sitte en del på kontor. En fylkesskogmester bør dessuten ha kunnskap og interesse for skogbruk, miljø og næringsutvikling samt erfaring fra landbruksforvaltning og kommunal styring.

Utdanning / kompetansekrav - Fylkesskogmester

Det kreves ofte høyere utdanning innen skogfag eller relaterte emner. Bachelor i skogfag eller skogbruk tilbys på ulike høgskoler og universiteter i Norge. Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås tilbyr også master i skogfag. Skogbruk kan også tas som årsenhet ved ulike høgskoler. Man trenger generell studiekompetanse med realfag for å komme inn på bachelorprogrammer.

Videreutdanning innen økonomiske, juridiske eller administrative fag er også relevant for yrket som fylkesskogmester.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Fylkesskogmester

Jobbmuligheter - Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber for fylkesmannen i et av fylkene i Norge.

KarriereStart.no - Temaside Fylkesskogmester

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fylkesskogmester

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fylkesskogmester

Lønnsnivå - Fylkesskogmester

Lønnsnivået til en fylkesskogmester vil variere på grunnlag av utdannelse, erfaring og ansiennitet, men ligger mellom lønnstrinn 50-60 og fra 404 600 – 480 900.


Mer informasjon / linker

 Naturviterne er fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår.  De er tilsluttet akademikerne www.naturviterne.no
Mer informasjon kan finnes hos Statens Landbruksforvaltning på sidene https://www.slf.dep.no/no/, hos Fylkesmannen på www.fylkesmannen.no og Landbruks- og Matdepartementet på http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner
www.naturviterne.no
http://finnutavlonna.lomedia.no/fornyingsdepartementet.htm
www.velgskog.no
www.umb.no