Hva gjør en kjemiker / biokjemiker

Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner, mens biovitenskap omhandler blant annet studier av biokjemiske molekyler og forholdet mellom celler, organer og organismer.

Kjemikere jobber med å lage nye stoffer og materialer til bruk i utvikling av for eksempel legemidler eller andre kjemiske materialer. Man jobber også med gjennomføring av prøver, undersøkelser og analyser. Datateknologi blir også en stadig større del av en kjemikers arbeidsområder. 

En biokjemiker bruker sin kunnskaper innen kjemi til å forstå de mange kjemiske prosessene som foregår i levende organismer.

Det er ofte vanlig å jobbe i større team sammen med andre kjemikere / biokjemikere.

Kjemikere kan også jobbe i tverrfaglige team sammen med biologer, geologer, fysikere, bioteknologer og andre fagpersoner innen naturfag, mens biokjemikere samarbeider ofte med forskere fra faglige bakgrunn, som blant annet molekylærbiologer, mikrobiologer, fysiologer og medisinere.

Slik tverfaglig samarbeid gjelder som regel også i jobber som ikke er rettet mot forskning.

 

Personlige egenskaper - Kjemiker / Biokjemiker

For å bli kjemiker / biokjemiker, bør man i utgangspunktet like teoretisk arbeid, matematikk, kjemi, biologi og realfag generelt.

Man bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger og ha evne til analytisk tenkning. 

En evne til å jobbe strukturert, pluss nøyaktighet og presisjon, er viktig når man skal jobbe med praktisk kjemi / biokjemi.

I tillegg, bør man også like laboratoriearbeid, siden dette utgjør en stor del av arbeidsdagen.

 

Utdanning / kompetansekrav - Kjemiker / Biokjemiker

Det finnes mange utdanningsmuligheter ved norske høyskoler og universiteter, både på bachelor- og mastergradsnivå.

Etter fullført mastergrad, kan man også ta en doktorgrad i kjemi / biokjemi. Dersom man ønsker kompetanse til å undervise i kjemi /biokjemi, kan man også ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Dette gir henholdsvis titlene adjunkt og lektor.

Les mer om studiemuligheter for yrket Kjemiker / Biokjemiker: 

 

Jobbmuligheter - Kjemiker / Biokjemiker

Kjemikere jobber både i offentlig og privat sektor.

Kjemi er knyttet til mange bransjer, slik som oljeindustri, produksjon og medisin. Derfor er det mange forskjellige muligheter for spesialisering og fordypning.

De vanligste områdene er analytisk kjemi, fysikalsk kjemi, uorganisk kjemi, biokjemi, organisk kjemi, naturmiljøkjemi og kjemi fagdidaktikk.

Det finnes også tverrfaglige retninger som bioteknologi, forurensningsfag, materialteknologi og prosessteknologi.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kjemiker / Biokjemiker:

 

Lønnsnivå - Kjemiker / Biokjemiker

Lønnsnivået vil variere på bakgrunn av ansiennitet, kompetanse, utdanning, ansettelsesforhold, sektor og arbeidsplass.

 

Mer informasjon / linker

  • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
  • Forskning.no: www.forskning.no
  • Bioteknologirådet: www.bioteknologiradet.no
  • Norges Ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med høgskole eller universitetsutdanning: www.nito.no
  • Norsk Biovitenskapelig Selskap (NBS) - fremmer biokjemien i Norge og knytter kontakter til internasjonale biokjemiske organisasjoner: www.biokjemisk.no
  • Norsk Kjemisk Selskap (NKS) - har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora: www.kjemi.no